Siirry sisältöön

Rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatin ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.


Asiakkaat
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto 647 milj. € (638)
 • Palveluiden liikevaihto osana vuokraa 20,1 milj. € (17)
 • Kiinteistöjen myynnit 107 milj. € (118)

Julkinen sektori
 • Saadut avustukset 0,0 milj. € (0,1)

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat
 • Lainanotto 301 milj. € (364)

Muut tuotot
 • Osinkotuotot Yliopisto-kiinteistöyhtiöltä 6,3 milj. € (5,3)
 • Muut rahoitustuotot 4,3 milj. € (5,6)

Senaatti-kiinteistöt


Henkilöstö
 • Maksetut palkat ja eläkkeet 30 milj. € (27)

Materiaalien ja palvelujen toimittajat
 • Ostot yhteensä 557 milj. € (506)
 • josta investointeja 309 milj. € (240)

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat
 • Lyhennykset 388 milj. € (372)
 • Korkokulut 13 milj. € (15)
 • Tuloutus valtiolle 35 milj. € (135)

Julkinen sektori
 • Tulo- ja kiint. verot 29 milj. € (28)
 • Katso verot tarkemmin Veronjalanjälki

Organisaatioon jätetty jakamaton lisäarvo on 306,2 milj. euroa. Summa ei sisällä investointeja, lainanottoja eikä lyhennyksiä. Lisäksi kiinteistöjen ja sijoitusten myynneistä on huomioitu vain nettomyyntivoitot 57,5 milj. euroa.