Siirry sisältöön

Esteettömyys

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että kiinteistömme ovat kaikille kävijöille ja työntekijöille mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia.

Uudisrakennushankkeissa tavoitteet asetetaan jopa viranomaismääräyksiä korkeammalle tasolle. Korjausrakentamishankkeiden alussa teetetään olemassa olevasta kiinteistöstä esteettömyyskartoitus. Myös muissa suunnitteluvaiheissa Senaatti suosittelee käyttämään esteettömyyskonsulttia arvioimassa ratkaisuiden onnistuminen.

Valtioneuvoston tiloissa edistetään esteettömyyttä

Kaikissa äskettäin peruskorjatuissa rakennuksissa esteettömyys on huomioitu vähimmäismääräysten mukaisesti. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina riitä, kun halutaan kaikkien työntekijöiden pystyvän liikkumaan itsenäisesti työpaikallaan. Lisäksi suurin osa ministeriöiden rakennuksista on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja vahvasti suojeltuja, mikä tuo haasteensa esteettömyyden toteuttamiselle.

Valtioneuvoston kanslian ja Senaatin esteettömyystyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2018. Tavoitteena on parantaa ministeriörakennusten esteettömyyttä käytännön tasolla, jotta tilat soveltuvat esimerkiksi pyörätuolia käyttäville työntekijöille.

Viidestä ministeriörakennuksesta tilattiin esteettömyystarkastelut, joiden perusteella saatiin kooste eritasoisista esteettömyyskorjauksista, aina portaiden käsijohteista ja kontrastiraidoista laajoihin sisäänkäyntijärjestelyiden muutoksiin. Näitä ryhdytään vähitellen toteuttamaan.

Käynnissä olevien peruskorjaushankkeiden, kuten Smolnan ja Merikasarmin, suunnitelmia on tarkistettu esteettömyyden kannalta. Yleisenä havaintona on ollut, että määräysten mukaista vähimmäistasoa tavoitellaan kyllä, mutta juuri itsenäisessä liikkumisessa on puutteita. Lisäksi on keskusteltu jatkuvasti kiristyvien turvajärjestelyiden vaikutuksesta esteettömyyteen. Suurin osa turvasuluista ei toimi pyörätuolin tai muiden apuvälineiden kanssa.  Peruskorjauksissa on hyvä varautua muun maussa pääkulkureittien ovien avausautomatiikkaan. Jälkikäteen tehtävät muutokset etenkin oviautomatiikassa ovat osoittautuneet todella haastaviksi.

Esteettömyystyöryhmä jatkaa toimintaansa parannuksia vähitellen edistäen.

Ateneumin taidemuseossa arvostetaan esteettömyyttä

Ateneumin pääportaikko, jossa on uudet kaiteet.

Kansallisgalleria ja Senaatti-kiinteistöt toteutti loppuvuodesta 2019 kaksi tärkeää esteettömyysparannusta Ateneumin tiloissa: pääportaikkoon lisättiin kaiteet ja näyttelysaliin kevythissi.

Esteetön näyttelykierto on aiemmin katkennut suureen tasoeroon kahden näyttelysalin välillä. Nyt aikaisempien portaiden viereen asennettiin kevythissi, joka kätkeytyy matalamman seinäkkeen taakse.

Pääportaan kaiteista käytiin pitkä keskustelu Museoviraston kanssa. Aluksi ratkaisu, jossa pilareita kierretään vinoon suunnatuilla kaiteilla, tuntui hieman erikoiselta. Mallikaiteen avulla havaittiin kuitenkin, että vinosuuntaus näyttää paikan päällä luontevalta ja luo jopa eräänlaista juhlavaa valeperspektiiviä ylös noustessa.

Turvallisuutta lisäävät myös kaiteen molemmin puolin asennetut liukuestetarrat, jotka myös auttavat havaitsemaan askelman reunan paremmin.

Laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu kaidepari on jo osoittautunut käytännölliseksi ja kävijöiden turvallisuutta lisääväksi.

Esteettömyysmuutokset suunnitteli Timo Kiukkola Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:stä.