Siirry sisältöön

Toimialan kehittäminen ja yhteistyö

Senaatin tutkimus- ja kehitystoiminta painottui vuonna 2019 älykkään työympäristön kehittämiseen, digitalisaatioon ja turvallisuuteen liittyviin palveluihin sekä sisäolosuhteiden laadun varmistamiseen.

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöä harjoiteltiin useassa kokeiluhankkeessa, jossa tavoitteena oli tiedon laadun parantaminen ja rutiinitehtävien automatisointi.

Vuonna 2019 panostettiin erityisesti asiakkaan tilankäytön suunnittelu- ja optimointityökalun rakentamiseen sekä älykkäiden työtilojen tukemiseen tarkoitettujen työkalujen kehittämiseen, kuten navigointi-, kalustehallinta-, tilavaraus- ja kulunhallintajärjestelmät. Yhteiskäyttökokeilutila Työ 2.0 Lab avattiin Helsingin keskustassa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Rakennusten ylläpitoa tukevien olosuhdemallien kehittämistä jatkettiin.

 

Case: Senaatti pilotoi älykästä työympäristöä
Haluamme luoda terveellisiä ja turvallisia työskentelytiloja. Älykäs työympäristö -hankkeessa tilojen käyttäjät pystyvät antamaan palautekäyttöliittymän avulla nopeasti palautetta tai ilmoittamaan työympäristön ongelmista välittömästi kiinteistöhuoltoon”, ylläpidon digitalisaation erityisasiantuntija Esa Halmetoja Senaatti-kiinteistöistä kiteyttää.

Lue palvelustamme

Mukana toimialan yhteistyöhankkeissa

Pääosa Senaatin kehitystoiminnasta tehdään sisäisissä hankkeissa, joihin useimmiten liittyy tietotyökalujen ja toimintatapojen kehittämistä. Senaatti on myös osallistunut kehittämishankkeisiin, joissa on muita osapuolia, esimerkkinä hallituksen KIRA-DIGI -kärkihanke. KIRA-DIGI -ohjelmassa Senaatilla oli oma toimintavuonna valmistunut hanke, jonka puitteissa Senaatti on osallistunut laajempaan Platform of Trust -kehittämiskonsortioon. Toimintavuonna käynnistyi myös toimitilatarpeiden optimointityökalun testaushanke yhteistyössä Aalto-yliopistolähtöisen start-up yrityksen kanssa.

Yhteiskunta­vastuun näkökulmasta keskeisiä kehityskohteita olivat ympäristönministeriön muovitiekarttahankkeeseen osallistuminen, rakennushankkeiden RTS-ympäristöluokitusvälineen jalkauttaminen toimintaan, sisäolosuhde­ongelmien hallinnan toimintamallit ja mittarit. Lisäksi jatkettiin suojeltujen arvorakennusten korjausmenetelmien kehittämistä ja luontoselvityksien tekemistä.