Siirry sisältöön

Turvallisuus

Senaatin turvallisuusyksikkö toimii osana Senaatin puolustus ja turvallisuus -toimialaa.  Se tukee Senaatin kaikkia yksiköitä turvallisuusasioissa ja liiketoimintaa riskien-, turvallisuus- ja varautumisenhallinnan keinoin.  Yksikkö kehittää Senaatin turvallisuus- ja varautumisenhallintaa, tuottaa turvallisuuspalveluita sekä suunnittelee, toteuttaa turvallisuusprojekteja ja -toimenpiteitä että avustaa hankkeista ja palvelutuotannosta vastaavia kaikissa eri vaiheissa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssä korostuu koordinointi ja konsultointi. Yksikön tehtävänä on myös turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen ohjeistaminen, kouluttaminen ja viestintä sekä sidosryhmäturvallisuuden kehittäminen ja koordinointi.

Senaatin toiminnan näkökulmasta keskeisin muutos vuonna 2019 oli turvallisuusyksikön uudelleen organisointi sekä yksikön henkilöstön tehtävänkuvien muokkaaminen vastaamaan Senaatin uudistunutta toimitilapalvelurakennetta. Turvallisuuspalveluryhmä aloitti toimintansa syyskuun alussa ja samassa yhteydessä asiantuntijoina toimineet henkilöt aloittivat uusissa tuotepäälliköiden rooleissa.

Turvallisuuspalveluiden kysyntä jatkui vahvana

Senaatin asiakkailleen tarjoamien tuotteiden kehittämisen painopiste vuonna 2019 oli varautumisen, suojelujohtamisen ja turvallisuuspalvelukeskuksen palveluissa. Kysyntä kokonaisvaltaiselle turvallisuuspalvelulle ja tarve turvallisuuden osaamisen keskittämiseen on kasvanut asiakaskunnassamme.

Senaatissa päätettiin kuluvan vuoden aikana perustaa Turvallisuuspalvelukeskus palvelemaan asiakkaitamme 24/7-periaatteella.

Palvelun myötä valtionhallinnon toimijoilla on mahdollisuus keskittää turvallisuuteen ja kiinteistön arjen sujumiseen liittyvät palvelut Senaatin hoidettaviksi ja keskittää resurssit omaan ydintoimintaansa.

Turvallisuuspalvelukeskus tukee kiinteistöjen turvallisuutta häiriö- ja poikkeustilanteissa, tarjoaa valvomopalveluita, turvallisuusjärjestelmien pääkäyttöpalveluita sekä tekee henkilöiden hyväksyttämiseen liittyviä tehtäviä.  Palvelukeskuksen toiminta käynnistyy vaiheittain keväästä 2020 ja jatkuu vuoden 2021 puolelle. Lopullisena tavoitteena on tuottaa hälytyskeskusstandardin mukaista hälytysvalvontapalvelua.

Case: Turvallisuuspalvelumme valtioneuvoston suojana
Valtioneuvoston kanslia ja Senaatti tekevät tiivistä yhteistyötä turvallisuusratkaisuissa. ”Valtioneuvoston kanslian 24 erillisessä kiinteistössä on korkeat turvavaatimukset. Yhteistyön kautta syntyy selkeä näkemys tarpeista. Asiakkaana asetamme turvallisuusvaatimuksia, jotka Senaatti on täyttänyt hienosti. Yhteistyömme toimii, ja meillä on yhteiset tavoitteet turvallisuuden parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi”, valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Juha Pallaspuro kertoo.

Valtioneuvoston linnan muurina toimii moderni turvateknologia

 

Keskeiset organisaatioturvallisuuden kehittämisen toimenpiteet liittyivät tietoturvaan
ja tietosuojaan. Senaatti osallistui toimintavuoden aikana muun muassa TAISTO19-harjoitukseen, jossa harjoiteltiin tietoturva- ja tietosuojapoikkeamien hallintaa.

Sidosryhmäturvallisuuden osalta merkittävimpiä asioita olivat sisäasiainhallinnon kanssa laadittu hallinnonalakohtainen turvallisuussopimus sekä tässä yhteydessä laadittujen malliasiakirjojen käyttöönotto uusissa asiakaskasturvallisuussopimuksissa. Henkilöiden hyväksyttämismenettelyn toimintaa kehitettiin automatisoimalla digitaalisesti allekirjoitettujen ja tiettyjen kriteerien täyttävien hakemusten siirtäminen lupajärjestelmässä suoraan asiakkaille.

Turvallisuus on osa vastuullisuutta

Turvallisuus on yksi Senaatin yhteiskuntavastuuohjelmista.  Vuoden 2019 tavoitteena oli valtion kiinteistöjen vahinko- ja onnettomuusriskienhallinnan, pelastustoiminnan ja paloturvallisuuden kokonaisuuksien kehittäminen.  Tähän liittyen otimme käyttöön pelastussuunnitelmia varten keskitetyn järjestelmän.  Kilpailutimme palvelut pelastussuunnitteluun, koulutusten, harjoitusten ym. hankkimiseksi ja osallistutimme kiinteistöpäälliköt kohteidensa pelastussuunnitelmien kehitys- ja toteuttamistyöhön.  Lisäksi perustettiin tavoitteiden mukaisesti uusi paloturvallisuuden rooli, johon rekrytoitiin asiantuntija.

Panostukset koulutuksiin

Toimintavuoden aikana pidettiin turvallisuus- ja tietoturvallisuusperehdytykset uusille senaattilaisille, jotka suorittivat myös Senaattilaisen turvallisuus -verkkokurssin. Kiinteistöpäällikön tehtävään valmentavassa Kisälli-ohjelmassa turvallisuuteen liittyvää valmennusta oli kaksi lähipäivää.  Lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin kaksi turvallisuussopimuskoulutustilaisuutta.

Senaatin ja alueiden yhteinen valmiusharjoitus toteutettiin syyskaudella ja johtoryhmälle pidettiin varautumisaiheinen -iltakoulu.

Turvallisuusasiat olivat näkyvästi esillä asiakastilaisuuksissa

Syksyllä 2019 perustettiin turvallisuusfoorumi Senaatin asiakkaille, jonka ensimmäisessä tapaamisessa aiheina olivat hybridiuhat ja Senaatin turvallisuusstrategia.

Maaliskuun Senaatti-areenan teemana oli turvallisuus valtionhallinnossa. Puheenvuoroissa käsiteltiin varautumista normaaliolojen häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamista valtionhallinnossa.

Joulukuussa asiakkaidemme toimitilayhteishenkilöille järjestetyn Paja-tilaisuuden teemana oli turvallisuus. Puheenvuoron toimitiloihin liittyvästä varautumisesta sekä sen merkityksestä toiminnan jatkuvuudelle piti YLE:n valmiuspäällikkö.