Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Jari Sarjo.

Vain riittävän isosti toimimalla saamme tuloksia aikaan

Viime vuosikymmen päättyi meillä Senaatissa erinomaisissa merkeissä. Saavutimme kaikki valtiovarainministeriön meille asettamat tulos- ja palvelutavoitteet: asiakastyytyväisyys parani, ylitimme tulostavoitteemme, myimme kiinteistöjä suunniteltua enemmän ja sisäolosuhdeongelmien nollatoleranssiohjelma eteni jämptisti. Saavutimme valtion toimitilastrategiaan liittyvän sadan miljoonan euron vuosisäästötavoitteen kuudessa vuodessa – siis kaksi vuotta etuajassa. Kumulatiivisesti säästöjä on toteutunut jo lähes 300 miljoonaa euroa.

Tässä kaikessa onnistuimme yhdessä tekemällä. Kuten olen henkilöstötilaisuuksissamme usein sanonut, senaattilaiset tekevät hurjasti töitä ja aina vain ylittävät itsensä. Kannustamme väkeämme luottamaan kykyynsä tehdä päätöksiä ja toimimaan rohkeasti itse. Olenkin erityisen ylpeä siitä, kuinka sitoutunutta, innostunutta ja ahkeraa henkilöstömme on.

2020-luvulla haluamme olla suunnannäyttäjiä kestävän kehityksen edistämisessä.

Ilmastonmuutos on syntynyt teollisen toiminnan tuloksena parin viime vuosisadan aikana, ja sen ratkaiseminen vaatii saman mittaluokan toimenpiteitä. Suomessa rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 40 % yhteiskunnassa syntyvistä päästöistä,joten Suomen suurimpana kiinteistönomistajana mahdollisuutemme – ja vastuumme – vaikuttaa ja toimia esimerkkinä on valtava.

Tavoitteemme on, että Suomen valtio saavuttaa kiinteistöjen osalta hiilineutraaliuden vuonna 2035. Toimenpiteet olemassa oleviin kiinteistöihin ratkaisevat sen, saavutetaanko tavoite vai ei. Siksi hiilineutraalius, kiertotalous ja kestävä kehitys ovat tärkeitä toiminnassamme alkaneella vuosikymmenellä. Vain riittävän isosti toimimalla maailma pelastuu.

Tavoitteemme on, että Suomen valtio saavuttaa kiinteistöjen osalta hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Sisäolosuhdeongelmille olemme julistaneet nollatoleranssin. Työn keskiössä ovat ennakointi ja nopea reagointi, minkä lisäksi olemme strategiamme mukaisesti lisänneet sisäilmakorjauksiin kohdentuvia varoja merkittävästi.

Oman toimintamme kehittämisen lisäksi sisäolosuhdeongelmien ratkaisemiseen täytyy löytyä yhteinen tahto. #Suurituuletus-tunnuksen alla olemmekin lähteneet herättelemään rakentavaa ja ratkaisuja yhdessä hakevaa yhteiskunnallista keskustelua sisäilmaongelmista.

Alensimme vuoden alussa jälleen valtioasiakkaidemme vuokria niin, että tuloksemme omistamiemme kiinteistöjen vuokraamisesta laskee käytännössä nollaan. Samalla roolimme muuttui liiketaloudellisesta voiton tavoittelusta valtion sisäiseksi palvelukeskukseksi.

Keskeistä strategiassamme onkin asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakkaidemme kuunteleminen. Olemme tehneet jo pitkään töitä asian parissa, ja nyt asiakkaistamme 74 prosenttia on sitä mieltä, että toimintamme on erittäin tai melko hyvää. Emme kuitenkaan voi hyväksyä, että olemme hyvällä tasolla vain keskimäärin. Jatkossa keskitymme vielä ponnekkaammin erityisesti heihin, jotka ovat tyytymättömimpiä.

Tänä vuonna toimintaamme muokkaa valtion kiinteistöstrategian ja toimitilastrategian päivittäminen. Keskiöön nousevat etenkin turvallisuus ja tilojen yhteiskäyttöisyys – coworking – joka on maailmalla kaikkein voimakkaimmin kasvava työtilojen rakentamisen trendi.

Mallit yhteiskäyttöisyydestä ovat jo olemassa ja investoinnitkin käynnissä. Porvoossa raja-aidat kaatuvat, kun Verohallinto ja Maanmittauslaitos muuttavat yhteiskäyttöisiin tiloihin. Poriin puolestaan suunnitellaan uudenlaista yhteiskäyttöistä virastotaloa, jonka on tarkoitus tarjota valtion ja kaupungin palvelut keskitetysti kaupunkilaisille.

Senaatin Asema-alueet Oy:n ensimmäinen toimintavuosi ylsi tavoitteisiinsa. Yhtiölle keskitetyn valtion kiinteistöomaisuuden haltuunotto, operatiivisen toiminnan organisointi sekä alueiden kiinteistökehitysprojektien käynnistäminen toteutuivat suunnitellusti.

Parhaillaan Senaatin sisällä kuuluu ja näkyy vahvasti hallitusohjelmaan kirjattu Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen perustaminen.

Suunnittelu käynnistyi syksyllä ja jatkuu vilkkaasti hyvässä hengessä. Olen varma, että uudella tavalla toimimalla saavutamme kaikki tavoitteet niin puolustusvoimien valmiuden parantamisessa kuin tilakustannusten hallitsemisessa.

Kiitän asiakkaitamme, kumppaneitamme ja senaattilaisia  työntäyteisestä vuodesta 2019. Uusi vuosi on lähtenyt käyntiin monen suuren projektin parissa. Koronaepidemiasta huolimatta haluamme pitää pyörät pyörimässä ja katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Jari Sarjo