Siirry sisältöön

Strategia

Tuotamme valtionhallinnolle työympäristöjä ja niihin liittyviä palveluja yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa. Tavoitteenamme on uusilla työympäristöratkaisuilla parantaa työn suorituskykyä ja alentaa valtion toimitilakustannuksia.

Visionamme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

 

 

Strategiset tavoitteemme 2019 – 2022

KUUNTELEMME JA AUTAMME ASIAKASTA ONNISTUMAAN

Haluamme syventää suhdetta asiakkaisiimme entisestään ja varmistaa, että toimintamme ja palvelumme tuottavat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen.

Jatkossa haluamme tarjota asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempaa tukea toimitilajohtamisen tehtävissä.

Olemme käynnistäneet systemaattisen asiakasyhteistyön toimintamallin rakentamisen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

 

SÄÄSTÄMME YLI 100M€/V TOIMITILAKUSTANNUKSISSA VUOTEEN 2022 MENNESSÄ

Autamme asiakkaitamme parantamaan suorituskykyä ja säästämään tilakustannuksissa uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen avulla. Suunnittelemme myös tilankäyttöä tehostavia, yhteiskäyttöisiä työympäristöjä.

Erityistiloissa toimiville asiakkaille kehitämme asiakas- ja toimintalähtöisiä konsepteja, jotka uudistavat sekä tiloja että toimintaa ja parantavat vaikuttavuutta.

 

TEEMME SUOMESTA SISÄOLOSUHTEIDEN MALLIMAAN

Julistimme nollatoleranssin sisäolosuhdeongelmille: ehkäisemme ennalta ja reagoimme välittömästi.

Nollatoleranssi-ohjelmalla Senaatti tähtää kattavasti ja monipuolisesti valtion toimitilojen sisäolosuhteiden laadun parantamiseen ja ongelmien selättämiseen.

Strategiakauden tavoitteena on alentaa sisäolosuhdeongelmista aiheutuvia työtehoon, terveyteen ja kiinteistötalouteen liittyviä kustannuksia 40 milj. eurolla vuoteen 2022 mennessä.

Kokoamme alan toimijat saman pöydän ääreen yhteisen toimintakulttuurin ja rohkeiden ratkaisujen kehittämiseksi

Valtion toimitilastrategia

Senaatti-kiinteistöjen strategiset tavoitteet perustuvat valtion toimitilastrategian linjauksiin.  Senaatilla on keskeinen rooli valtion toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Valtion toimitilastrategian tavoitteena on, että valtionhallinnon käytössä olevat toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, olemalla viihtyisiä ja tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä myös ilmastokuormitusta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus.

Tilatehokkuustavoitteena peruskorjattavissa tiloissa on enintään 18 m2/HTV ja uudisrakennuksissa enintään 15 m2/HTV.

Vuoden 2019 tulosten perusteella valtionhallinnon tilankäytön ja tilakustannusten kehitystrendi jatkuu suotuisaan suuntaan.  Toimistotiloissa tilatehokkuus oli 20,1 m2/HTV, kun se vuonna 2018 oli 22,1 m2/HTV.

Senaatti tuottaa puolivuosittain raportit valtionhallinnon tilankäytön laajuudesta, kustannuksista ja tehokkuudesta asiakkaidensa hyödynnettäviksi.

Tilatehokkuus valtion tiloissa on keskimäärin 22 neliömetriä henkilötyövuotta kohden. Tilatehokkuustavoitteet peruskorjattavissa tiloissa on 18 neliömetriä henkilltyövuotta kohden ja uudisrakennuksissa 15 neliömetriä. Muita tavoitteita ovat säästöjen aikaansaaminen toimitilakustannuksissa, joustavat vuokrasopimukset ja tilat, terveellisyys ja turvallisuus, edellytykset monipaikkaiseen ja mobiiliin työhön. Senaatti toimii työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Lisäksi ratkaisuissa otetaan huomioon yhteiskunta- ja ympäristövastuu.