Siirry sisältöön

Valtiolle yhtenäinen vuokrajärjestelmä

Uudistettu valtion vuokrajärjestelmä tuo vuokralaisille turvaa, joustavuutta ja vastinetta. Valtiolla on nyt yhtenäinen vuokrajärjestelmä, joka perustuu kuluihin. Uusi järjestelmä on hyvä tapa jakaa kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset oikeudenmukaisesti, läpinäkyvästi ja ennakoivasti. Vuokrajärjestelmä takaa asiakkaalle vakaat ja ennustettavat toimitilakustannukset

”Suomen mallia on vertailtu myös kansainvälisesti, ja Senaattia pidetään usein uudenlaisen toimitila- ja työympäristöajattelun esikuvana”.

Mikko Ahola,
talousjohtaja, Senaatti-kiinteistö

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatin tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle sen toimintaa tukevat ja tehokkaat työympäristöt kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen.

Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain Senaatille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Senaatilla ei ole julkisen hallinnon tehtäviä eikä viranomaistehtäviä. Senaatti noudattaa toiminnassaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Senaatin toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (1062/2010) ja sen perusteella annettuihin muihin säädöksiin. Senaatti muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 29 tytäryhtiötä.