Siirry sisältöön

Kumppanit

Senaatin toiminnassa kumppaneilla eli palveluntuottajilla on merkittävä rooli. Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde.

Toimittajia oli vuonna 2019 yhteensä 3 600 (3 700), joista kertatoimittajia oli noin 1 100 (1 100). Noin 90 % Senaatin työtehtävistä ostetaan palvelutoimittajilta.

Toimittajaverkoston johtamisen yksi keskeinen työkalu ovat puitesopimukset, jotka keventävät ja tehostavat Senaatin käytännön hankintoja ja joilla varmistetaan palveluiden saatavuus ja laatu. Senaatilla on puitesopimuskumppanit kaikissa keskeisissä toiminnoissaan: rakennuttamisessa, ylläpidossa ja liiketoiminnan tukipalveluissa.

Pitkät puitesopimukset edistävät toimittajien ja Senaatin oman toiminnan kehittymistä. Toimittajilla on mahdollisuus viedä Senaatin turvallisuus- ja muut ohjeistukset osaksi oman organisaationsa toimintaa.

Kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatin toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään tarvittaessa kehityskokouksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto on keskeinen tavoite Senaatille.

Toimittajien työehtosopimusten, ympäristö-, työturvallisuus- ja tilaajavastuulainsäädännön sekä taloudenpitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden noudattamista seurataan aktiivisesti. Näihin asioihin liittyvät velvoitteet ja toimittajaan kohdistuvat vaatimukset pyritään kuvaamaan jo tarjouspyynnössä ennen varsinaisen hankinnan käynnistämistä.

Lue lisää vastuulliset hankinnat -osiosta.