Siirry sisältöön

Työturvallisuus rakennustyömailla

Rakennustyömaiden turvallisuutta seurataan Senaatti-kiinteistöissä TR-mittausten eli työturvallisuuden havainnointimenetelmän avulla. Tavoitteeksi asetettu vähintään 95 % TR-taso saavutettiin vuonna 2019 (toteuma 96 %). Vuoden aikana seurannan piirissä olleilla työmailla tapahtui urakoitsijoilla yhteensä 15 tapaturmaa ja 10 läheltä piti -tilannetta. Tapaturmataajuus oli 20 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä on sama kuin Senaatin tavoite.

Viime vuoteen verrattuna tapaturmataajuus kasvoi, mikä johtuu siitä, että vuonna 2018 seurattiin pienempää määrää hankkeita kuin 2019. Tämän takia tiedon kattavuus oli vuonna 2018 heikompi ja voidaan olettaa, että se johti pienempään, ehkä poikkeuksellisenkin alhaiseen määrään raportoituja työtapaturmia 2018.

Työturvallisuuden tunnusluvut perustuvat Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeiden tietokantaan.
Kaikissa Senaatin rakennushankkeissa on käytössä Senaatin kehittämä rakennuttajan työturvallisuusasiakirja, johon on kirjattu rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset sekä tahtotila, joiden edellytetään ilmenevän urakoitsijan laatimassa hankekohtaisessa työturvallisuussuunnitelmassa. Työturvallisuusasiakirjan mallipohja on myös vapaasti ladattavissa Senaatin materiaalipankissa.