Siirry sisältöön

Työllistämisjalanjälki

Työmiehiä Hämeen linnan muurityömaalla.

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.

Senaatin työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä vuonna 2019 olivat lähes 3 700 (3 200) henkilötyövuotta (htv).

Senaatin työllistävyyden kasvu johtui ennen kaikkea rakennuttamisesta. Senaatin rakennusalaa työllistävät investoinnit eli perusparannukset ja uudisrakentaminen nousivat vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna ja olivat 1 900 (1 400) henkilötyövuotta.

Työllistävyysvaikutus nousi vuoteen 2018 verrattuna Valtion talouden tutkimuskeskuksen (VATT) laatimien laskentamallien mukaan.

Senaatin työllistävyysvaikutuslaskenta perustuu VATTin tekemään laskentamalliin, jossa on tarkasteltu VATTin panos-tuotos-aineistoja Senaatin päätoimialoilta, joita ovat muun muassa rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Mallin avulla voidaan laskea työllistävyysvaikutukset toteutuneiden kustannusten perusteella.