Siirry sisältöön

Investoinnit

kuvassa rakennuttajapäällikkö Merikasarmin rakennustyömaalla.

Valtioneuvoston kanslian Merikasarmin uudistus Helsingin Katajanokalla on edennyt työmaavaiheeseen.

 

Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa ja uudistaa valtion toimitiloja asiakastarpeiden mukaisesti. Senaatin investoinnit ovat viime vuosina painottuneet vahvasti kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Investointeja ohjaavat valtion toimitilastrategian mukaiset tavoitteet.

Valtion linjausten mukaisesti uudisrakentamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Mikäli valtiolla ei ole tarjota sopivaa tilaa, hyödynnetään myös yksityisten markkinoiden vapaita toimitiloja.

Senaatin investoinnit olivat 309,1 milj. euroa.

Investoinnit jakautuivat:

  • perusparannukset ja -korjaukset 181,3 milj. euroa
  • uudisrakennukset 69,8 milj. euroa
  • rahastosuoritukset kiinteistöosakeyhtiöille 4,5 milj. euroa
  • käyttöomaisuuden ostot 20,5 milj. euroa

Lisäksi investointeihin sisältyy 3,0 milj. euroa Maakuntien tilakeskus Oy:n ja 30,0 milj. euroa Senaatin Asema-alueet Oy:n pääomitusta. Investointikehykseen laskettavien investointien määrä oli 294,2 milj. euroa. Tähän kuuluvat em. investointierät, mutta ei niihin sisältyvät maankäyttömaksut ja varainsiirtoverot.

Vuoden 2019 aikana valmistuneet suurimmat rakennushankkeet olivat:

  • Kaaritalon laboratoriomuutokset, Helsinki (10 M€)
  • Säkylän kasarmi peruskorjaus, Säkylä (9 M€)
  • Karjalan prikaatin sotilaskodin peruskorjaus, Kouvola (7,35 M€)
  • Turun poliisitalon tilamuutoshanke, Turku (7 M€) ja
  • Kansallisarkiston julkisivukorjauksen, Helsinki (6 M€).

Suurimmat työmaavaiheeseen edennet hankkeet vuonna 2019 olivat Valtioneuvoston kanslian Merikasarmin peruskorjaus, THL:n oikeuslääketieteen uudisrakennus ja Suomalais-venäläisen koulun puurakenteinen uudisrakennus. Kaikkia edellä mainittuja hankkeita toteutetaan allianssimallilla. THL:n ja Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennukset perustuvat suunnittelukilpailujen tuloksiin.

Toimialoista entinten investoi puolustus- ja turvailisuus yhteensä 123 milj. euroa, mikä oli 53 % toimialan liikevaihdosta. Ministeriöt ja  erityiskiinteistöjen investoinnit olivat 85 milj. euroa, mikä oli 42 % toimialan liikevaihdosta. Toimistot-toimialan investoinnit olivat 71 milj. euroa, mikä oli 34 % liikevaihdosta.

Eniten investointeja 144 milj. euroa tehtiin Etelä-Suomen alueella, jossa myös suurin osa Senaatin hallinnoimista kiinteistöistä sijaitsee. Länsi-Suomen alueella investoinnit olivat 59 milj. euroa, Itä-Suomen alueella 44 milj. euroa ja Pohjois-Suomen alueella 32 milj. euroa.

Digitaalisuuteen ja ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet

Investointirahojen käytön seuraamiseksi ja tulevien vuosien rahoitustarpeen arvioimiseksi Senaatti on laatinut strategisen investointisuunnitelman hankkeittain neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Talouden näkökulmasta vuoden 2019 yhtenä keskeisenä tavoitteena oli eduskunnan osoittaman investointivaltuuden optimaalinen käyttö. Tähän liittyen otettiin käyttöön investointien johtamiseen kehitetty toiminnanohjaussovellus Rakha.  Sovelluksen ansiosta rakennushankkeeseen liittyvä tieto on saatavilla keskitetysti yhdestä paikasta saman alustan kautta. Tavoitteena on laadukkaampi ja ajantasaisempi tieto ja sitä kautta tehokkaampi investointivaltuuden hallinta. Järjestelmää kehitetään edelleen käytöstä saadun palautteen lähtökohdista.

Hiilijalanjälkilaskentaa pilotoitiin

Investointeihin liittyvää ympäristövastuuta edistettiin hiilijalanjälkilaskennan pilotoinneilla, kahdella tilamuutoshankkeen kiertotalouspilotilla, kahdella purkukartoitusmenettelyn kokeilulla ja proaktiivisella aurinkoenergiaohjelmalla.

Näitä aloitteita laajennetaan vuonna 2020, jolloin hiilijalanjälkilaskenta tulee pakolliseksi kaikissa uudishankkeissa, purkumateriaalien kierrätysasteen nostamiselle laaditaan tavoitteet ja hankkeiden kiertotaloudelle laaditaan ohjeet.

Lue tarkemmin Senaatin hiilijalanjälkilaskennan pilotista.

Rakennuttamisen kotouttaminen

Vuoden 2020 tavoitteena on Senaatin rakennuttamisen resurssin kasvattaminen sekä suorin rekrytoinnein että trainee-ohjelmalla.