Siirry sisältöön

Työllistämisjalanjälki

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.

Senaatin työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä (320 htv) vuonna 2017 olivat lähes 3 300 henkilötyövuotta (htv). Työllistävyysvaikutus pysyi samana vuoteen 2016 verrattuna Valtion talouden tutkimuskeskuksen (VATT) laatimien laskentamallien mukaan.

Senaatin työllistävyysvaikutuslaskenta perustuu VATTin tekemään laskentamalliin, jossa on tarkasteltu VATTin panos-tuotos-aineistoja Senaatin päätoimialoilta, joita ovat mm. rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Mallin avulla voidaan laskea työllistävyysvaikutukset toteutuneiden kustannusten perusteella.

Senaatti-kiinteistöjen rakennusalaa työllistävät investoinnit pysyivät vuonna 2017 edellisvuoden tasolla ja olivat 1 700 henkilötyövuotta.

Yleinen taloudellinen tilanne on ohjannut valtion virastojen ja laitosten toimintaa siten, että pääsääntöisesti vain välttämättömät ja tilatehokkuutta lisäävät investoinnit edenneet päätöksenteossa.