Siirry sisältöön

Arvokiinteistöt

Arvokiinteistöt kuva

Katso Akatemiatalon esittely täältä.

Hallinnassamme on lähes 600 suojeltua rakennusta

Huolehdimme yhteisen kansallisomaisuutemme arvon säilymisestä ja tilojen kehittymisestä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja toimimme suojeluun liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Kertomusvuonna ajankohtaisia hankkeita olivat muun muassa:

  • Kansallismuseon tornin peruskorjaus
  • Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen uudistaminen ja peruskorjaus
  • TEM:n Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus
  • Olavinlinnan putkiston peruskorjaus
  • Turun linnan muurinkorjauksen käynnistäminen

Vastuullisuus senaattilaisen arjessa

Rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki

Historiallinen Turun Akatemiatalo on rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäen uran ikimuistoisimpia projekteja. Siinä yhteiskuntavastuuajattelu vaikutti lattiamateriaalin valinnasta patsaan varjelemiseen.

Lue haastattelu täältä

Puitekumppanit restaurointiin ja konservointiin

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöt kilpailutti urakoitsijat restaurointi- ja konservointitöihin. Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston kanssa, koska kaikilla näillä oli tarvetta samantyyppiselle työlle. Restaurointi- ja konservointiurakoitsijoita käytetään Senaatissa mm. museoiden, linnojen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnostustöissä.

Opiskelijayhteistyö

Senaatti-kiinteistöt on omalta osaltaan tarjonnut kulttuuriperintöalan opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia kohteissaan. Kotkaniemen työmaalla on koko hankkeen ajan työskennellyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opiskelijoita opetellen mm. pinkopahvien paikkaamista, väritutkimuksia, koristemaalausten kiinnitystä ja boordien valmistusta sikkipainotekniikalla. Lisäksi opiskelijaryhmä kunnosti Renkituvan sisä- ja ulkopinnat kauttaaltaan.

Presidentti Svinhufvudin kotitalon mittava peruskorjaus valmistui kertomusvuonna ja museo avataan yleisölle keväällä 2018.

Metropolian opiskelijat suorittivat lyijylasikonservoinnin opintoja Senaatin palkkaaman opettajan Nina Lehoksen johdolla Kansallismuseossa. Opiskelijat laativat portaikon lyijylasitöiden vauriokartoituksen ja kunnostivat maalauksia.

Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto järjestivät Louhisaaressa 11. – 19.9.2017 restaurointikurssin kenttätutkimusjakson. Kurssin tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat historiallisten puurakenteiden tutkimusmenetelmiin ja korjaustapoihin. Päätutkimuskohteena olivat Louhisaaren kaakkoisen sivurakennuksen kattorakenteet. Kurssin pohjalta julkaistiin teos ”Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa”,

Historiatietoa rakennuksista

Suomen valtion 25 arvorakennusta on saanut historiasta ja arkkitehtuurista kertovat kyltit julkisivuihinsa. Senaatti-kiinteistöt on laatinut tärkeimpiin valtion arvorakennuksiin laatat, joissa on myös kirjoitetun historiatiedon lisäksi vanha valokuva kertomassa rakennuksissa ja ympäristössä tapahtuneista muutoksista. Hanke on Senaatin panostus kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen, ja sitä jatketaan vuonna 2018.

Suurin osa kylteistä sijaitsee Helsingin historiallisessa keskustassa, mutta arvokohteita on myös muualla Suomessa. Esimerkiksi entisten lääninhallitusten talot Oulussa ja Kuopiossa ovat saaneet omat kylttinsä. Joukossa on myös muutama uudempaa arkkitehtuuria edustava arvokohde, esimerkiksi Helsingin Oopperatalo ja Turun virastotalo.

 

Laaja verkkokirjaston kaikille rakennusperinnöstä kiinnostuneille

Senaatin arvokohteista ja kulttuuriympäristöistä voit lukea enemmän täältä.  Sivustolla esitellään valtion rakennushistoriallisesti arvokasta kiinteistöomaisuutta sanoin ja kuvin.

Senaatti-kiinteistöt on lisäksi julkaissut verkossa nyt jo yli 130 rakennushistoriaselvitystä tai muuta raporttia rakennetusta kansallisomaisuudestamme. Ne ovat näyttäviä teoksia, jotka tarjoavat mielenkiintoista luettavaa niin arkkitehtuurista, rakennuksista kuin historiasta kiinnostuneille.

Senaatti-kiinteistöt tilaa vuosittain 10–20 rakennushistoriaselvitystä kohteistaan. Suomen mittakaavassa kyse on ainutlaatuisesta määrästä ja mittavasta panostuksesta kulttuurihistoriallisen tiedon kartuttamiseksi.  Selvityksiä tilataan moneen tarkoitukseen.  Niistä on hyötyä muun muassa rakennusten korjauksissa ja myyntitilanteissa. Raportteihin voi tutustua tästä.

Suomi 100-vuotta näkyi myös arvokohteissa

Senaatti-kiinteistöjen kaksi arvorakennusta, Kansallismuseo ja Oopperatalo, sai uudet valaistukset Suomen 100-juhlavuoden kunniaksi. Valaistuksen jäivät pysyväksi osaksi kaupunkikuvaa. Senaatti järjesti kohteiden valaistuksesta Valossa-valaistussuunnittelukilpailun.  Molempien rakennusten valaistuksen suunnittelusta vastasi Valoa Design Oy.