Siirry sisältöön

Kiinteistökehittäminen ja -myynti

Senaatti-kiinteistöt vastuulla on valtiolle tarpeettomien kiinteistöjen myynti ja kehittäminen uuteen käyttöön. Vuoden 2017 myyntitavoite oli 140 milj. euroa, mikä ylitettiin reilusti, sillä kiinteistöjen myynnit ylsivät 172 milj. euroon. Vuoden aikana tehtiin kaikkiaan 123 kiinteistökauppaa ja suuria kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä kymmeniä. Kiinteistömyynnin painopistealueina olivat pääkaupunkiseudun arvokohteet.

Kiinteistöjen myynti oli vahvaa koko vuoden

Senaatti-kiinteistöt tekee vuosittain noin 70–120 kiinteistökauppaa, joista saatavista myyntituloista 80 – 90 % osuus tulee muutamien arvokohteiden kaupoista.

Kaikki myynnit yhteensä 172
Toteutuneet suurimmat kaupat myyntihinnoin 2017
Kohde Myyntihinta (milj. euroa)
Helsinki, Topeliuksenkatu 41 b 39
Helsinki, Keski-Pasila, Ratapihakorttelit kortteli 36
Helsinki Kasarmikatu 42/Rikhardinkatu 2 virastotalo 11
Turun lääninvankila, Kakola 10
Espoo, Otaniemi vuokratontti 9

Vuoden 2017 myyntivoitot olivat 103,4 milj. euroa ja myyntitappiot 13,9 milj. euroa. Vuoden 2018 kiinteistömyynnin tavoite on 100 milj. euroa ja todennäköistä on, että kiinteistömyynti jatkuu hyvällä tasolla myös vuonna 2018.

Aktiivista myyntityötä

Senaatti-kiinteistöt järjesti vuonna 2017 kolmatta kertaa kiinteistökaupan sidosryhmille suunnatun Senaatin Tori -tapahtuman. Teemoina olivat Helsingin kantakaupungin elinvoimaisuus ja kaavoituksen kehittäminen.

Senaatin Tori -tapahtumassa kiinteistöalan ammattilaiset ja vaikuttajat pohtivat yhdessä, kuinka taata kantakaupungin elinvoima muutosvoimien ristipaineessa. Päivän aikana keskusteluissa nousi esiin useita ilmiöitä, kuten kantakaupungin kasvaminen kaikkiin suuntiin sekä kuinka toimiva ja kokeileva kaupunki syntyy yhteistyössä.

Tästä linkistä pääset lukemaan Senaatin Tori tapahtumaan osallistuneiden vieraiden mietteitä

Järjestimme vuoden 2017 aikana myös useamman pienemmän asiakas- ja sidosryhmätilaisuuden muun muassa yleisöllekin avautuneeseen kiinteistökehityskohteeseemme Helsingin Isosaaressa.

Kartanoita ja historiallisia arvokohteita

Vuonna 2017 onnistuimme löytämään useammalle historiallisesti merkittävälle kohteelle uuden elämän omistajan vaihdoksen kautta. Vuoden aikana myymiemme kohteiden joukkoon kuului Pulkkilan ja Anjalan kartanot, loput Lahden Hennalan ja Turun Kakolan rakennuksista. Lisäksi teimme ensimmäisiä kauppoja Keski-Pasilan ratapihakortteleista, joka kuuluu osaksi suurta kehitysaluetta Pasilassa.

Suuria kiinteistökehitysprojekteja käynnissä useita

Senaatti-kiinteistöt kehittää sekä rakennettuja kiinteistöjä että rakentamattomia maa-alueita yhteistyössä kuntien ja kaupunkien ja alueiden muiden maanomistajien sekä usein myös tulevan omistajan kanssa uuteen käyttötarkoitukseen.

Merkittävimpiä kiinteistökehitysprojekteja olivat Helsingissä Keski-Pasilan Torni-alueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun eteneminen sekä Ratapihakorttelit-alue, Otaniemen alue, Ruskeasuon korttelialue, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue ja Lahdessa Hennalan alue.

Keski-Pasilan Torni-alueen Helsinki High-rise kilpailussa valittiin neljä jatkoon päässyttä ehdotusta vuoden 2017 loppupuolella.

Senaatti vie kiinteistökehitysprojekteja aktiivisesti eteenpäin

Hennala, Lahti

Kertomusvuonna Senaatti jatkoi Hennalan alueen kehittämistä.. Vanhan varuskunnan alueella uuden infran toteutussuunnittelu on aloitettu ja kaupungin käyttöön on luovutettu puistoalueita muun muassa jalkapallokenttää sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotismetsikön istuttamista varten. Aikaisemmin myytyjen useiden kasarmirakennusten rakennustyöt on aloitettu ja alueelle sijoittuvan poliisiaseman rakennustyöt ovat päässeet hyvään vauhtiin.

Varuskunta-alueen vieressä sijaitsevalle 30 hehtaarin suuruiselle rakentamattomalle entiselle varuskunnan harjoituskentälle järjestettiin arkkitehtuurikilpailu viitesuunnitelman laatimiseksi. Kertomusvuonna tämä viitesuunnitelma on viimeistelty valmiiksi kilpailun voittaneen työryhmän kanssa. Viitesuunnitelma sisältää kolme noin 33 000 kerrosneliömetriä vaiheittain rakennettavaa asuinaluetta. Suunnitelma on omaleimainen, luonnonläheinen ja tukeutuu vahvasti alueen halki kulkevaan hulevesiojaan ja vesialtaisiin. Alueella testataan myös luonnonmukaisia menetelmiä hulevesien puhdistamiseen kasvillisuuden avulla.

Ruskeasuo, Helsinki

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy omistavat Ruskeasuolla yhdessä tontin, jolla sijaitsee nykyisin yliopiston hammas- ja oikeuslääketieteen opetusrakennuksia. Maanomistukseen liittyvät sopimusjärjestelyt edistyivät vuonna 2017 myönteisesti, joten kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan nyt yhteistyössä Helsingin kaupungin ja muiden osapuolien kanssa.

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Pikku Huopalahden pohjoisosaan uusi asuinalue noin 2 000 asukkaalle. Alueen sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä mahdollistaa kantakaupunkimaisen ja tiiviin suunnittelun.

Alueella syntyviä hulevesiä pyritään viivyttämään korttelipihoilla, katujen biosuodatusalueilla sekä viherkatoilla. Kaava-alueelle tehdään hulevesikosteikko, jossa viivytetään alueella syntyviä hulevesiä ja parannetaan niiden laatua ennen laskemista vesistöön.

Katuliikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauksia ja ympäristömelua tullaan käsittelemään siten, että alueella on edellytyksen terveelliselle ja turvalliselle ympäristölle. Alueella oleva pilaantunut maaperä puhdistetaan ennen rakentamisen aloittamista.

Otaniemi, Espoo

Keväällä 2017 ratkaistiin nk. Kemistin alueen kansainvälinen arkkitehtuurikutsukilpailu ”Mountain Man”. Kilpailu järjestettiin yhdessä alueen toisen maanomistajan Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Voittajatyön pohjalta on valmisteltu alueen asemakaavan muutosta. Suunnittelualue sijoittuu kampuksen keskeiselle paikalle aivan metroaseman ja tulevan Raide-Jokerin pysäkin viereen.

Muita käynnissä olevia asemakaavan muutoshankkeita ovat Kehä I:n ja Maarintien risteykseen sijoittuva asemakaavan muutos, jossa toimisto- ja tutkimuslaitosten korttelialue muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi, sekä asemakaavan muutokset, joilla tavoitellaan alueelle lisää opiskelija-asumista.

Kielotie 15, Vantaa

Senaatti-kiinteistöt järjesti yhteistyössä Vantaan kaupungin ja A-Kruunun kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Vantaalla Tikkurilan keskustassa sijaitsevasta kilpailualueesta. Kilpailualue on kooltaan yhteensä noin 15 600 m2. Kilpailun tavoitteena on löytää korkeatasoinen tontinkäyttösuunnitelma kilpailualueen asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailualueelle suunnitellaan asuinrakennusoikeutta, josta osan toteuttaa A-Kruunu pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona.

Munkkiniemen koulutustalo, Helsinki

Valtiokäytön loputtua Munkkiniemen koulutustalolle on lähdetty etsimään uutta elämää ja kohteesta on solmittu 2017 kiinteistökaupan esisopimus Aalto Ympäristökehityksen kanssa, joka kehittää kohteeseen korkeatasoisia asuntoja vanhaa rakennusta kunnioittaen. Kohteen omistusoikeus siirtyy asuntokaavan vahvistuttua, jonka jälkeen myös asuntojen toteutus voi alkaa.