Siirry sisältöön

Vuokraus ja palvelut

Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitiloja valtionhallinnolle valtion omasta kiinteistökannasta, mutta myös yksityisiltä markkinoilta silloin, kun sopivaa tilaa ei ole valtiolla tarjolla. Tavoitteena on aina ensin hyödyntää olemassa olevaa kiinteistökantaa. Toimitilaratkaisut perustuvat valtion toimitilastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Valtion vuokrajärjestelmä uudistui vuonna 2016. Vuokrat ovat uudessa järjestelmässä omakustannusperusteisia. Se tarkoittaa, että vuokraan kohdistetaan kiinteistöjen kustannukset, kuten ylläpito ja investoinnit ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus, mikä on valtion lainanoton korkokustannusten neljän vuoden keskiarvo.

Uuden järjestelmän myötä valtion toimitila-asiat on keskitetty Senaatti-kiinteistöjen vastuulle. Käytännössä valtion organisaatiot voivat vuokrata tiloja vain Senaatti-kiinteistöjen kautta ja Senaatille siirtyi vastuu myös yksityiseltä vuokratuista tiloista.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2017 vuokraustoiminnan liikevaihto oli 602,6 (582,2) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 3,5 % vuodesta 2016.

Senaattilla on noin 3000 toimitilavuokraopimusta ja vuokrattavia tiloja 6,1 milj. neliömetriä. Eniten sopimuksia on toimistot-toimialalla ja vuokratuloista lähes puolet tulee Etelä-Suomen alueelta pääosin pääkaupunkiseudulta.

 

Yhteensä 9,98 9,78 15,69 15,52 13,01 12,79
Puolustus ja turvallisuus Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimistot
Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain, euroa / kk
euroa / kk 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Etelä-Suomi 5,74 5,36 18,67 18,44 15,46 15,18
Länsi-Suomi 12,08 11,22 12,77 12,69 12,19 12,13
Itä-Suomi 12,08 11,22 8,94 8,95 11,83 11,52
Pohjois-Suomi 7,51 6,3 10,04 9,83 9,92 9,46

Senaatti-kiinteistöjen eri toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

Puolustus ja turvallisuus -toimialan kuukausineliövuokra vuonna 2017 oli 4,8 euroa, kun mukaan lasketaan myös pääoma- ja jaetun vuokran sopimukset. Yllä olevassa taulukossa ovat mukana vain Puolustus- ja turvallisuus -toimialan kokonaisvuokrakohteet.

Senaatti-kiinteistöjen neliövuokrat nousivat vain 0,3 % verrattuna vuoden 2016 tilanteeseen (toimitilasopimusten keskimääräinen neliövuokra kokonaisvuokrakohteissa). Neliövuokria nostavat tekijät ovat vahvasti kasvava edelleenvuokraus, investoinnit uusiin tiloihin ja kiinteistöihin tehtävät perusparannukset.

Toimitilojen käyttöaste hyvällä tasolla

Toimitilojen vajaakäyttöaste pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Se oli edelleen hyvällä tasolla 6,0 (6,8) %. Vuodenvaihteessa Senaatilla oli noin 3000 (2 900) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta joulukuussa oli 89,9 %. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Toimitilapalveluilla on kysyntää

Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna palveluita kaikkiaan 18,2 (16,4) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat pääosin toimitilapalveluista. Merkittävimmät toimitilapalvelut ovat puhtaus- (9,4 milj. euroa) sekä aula- ja turvallisuuspalvelut (5,2 milj. euroa), jotka muodostavat toimitilapalveluiden liikevaihdosta 95 %.

Case: Siivousrobotti Assi

Senaatti-kiinteistöjen ensimmäinen siivoojarobotti Assi on rautainen alansa ammattilainen. Se on auttanut Pasilan Virastokeskuksen siivoamisessa lokakuusta 2017 lähtien.

Lue lisää tästä

Kokonaisuutena palveluiden tulos oli 0,7 milj. euroa, josta toimitilapalvelujen osuus oli 0,6 milj. euroa. Palveluiden tulos jäi budjetista 0,4 milj. euroa, mikä johtui pääosin toimitilapalveluiden tuloksesta.

Toimitilapalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun asiakkaat siirtävät toimitiloihin liittyviä palveluita Senaatille hoidettaviksi.

Palveluiden keskittämisellä saavutetaan yleensä suoria kustannussäästöjä, minkä lisäksi palveluiden tuottaminen keskitetysti mahdollistaa palveluiden kestävän hankinnan ja kehittämisen sekä ympäristönäkökulman huomioimisen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Myös palveluiden sisällön muuttaminen kesken sopimuskauden asiakkaan tarpeiden muuttuessa pyritään järjestämään joustavasti.

Tiivistä yhteistyötä Hanselin kanssa

Palveluiden kilpailuttamisessa sekä palveluiden laadun kehittämisessä Senaatti-kiinteistöt toimii yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa.

Vuonna 2017 saatiin päätökseen Senaatin hankintatoimen laajamittainen kehitysprojekti. Projekti tehtiin yhteistyössä Hanselin kanssa. Hankintatoimen kehitysprojektissa uudistettiin hankintatoimen johtamismalli, päivitettiin hankintakategoriat ja niiden ohjeistus, otettiin käyttöön hankintakalenteri suunnitelmallisuuden parantamiseksi sekä päivitettiin työnjaon konsepti hankinnoissa, jossa tarjouskilpailujen kaupallinen toteuttaminen keskitetään kilpailuttamisen asiantuntijoille. Vuoden 2018 aikana panostetaan mm. toimittaja- ja sopimushallinnan menetelmien kehittämiseen, hankintojen raportoinnin ja tavoiteasetannan parantamiseen ja sähköisen kilpailutusratkaisun (Cloudia) käyttöönottoon.

Lue lisää vastuulliset hankinnat osiosta.