Gå till innehållet

Försvarsfastigheter i ett nötskal

Försvarsfastigheter är försvarsförvaltningens strategiska partner. Vi ansvarar för försvarsförvaltningens fastigheter, underhållet av dem och ordnandet av tjänster i alla säkerhetssituationer. Beredskap, förberedelse och ansvarstagande står i centrum för all vår verksamhet.

Vi skapar utrymme för framtiden och säkerheten.

Läs mer om vår organisation

Försvarsförvaltningens strategiska partner

Affärsverket Försvarsfastigheter inledde sin verksamhet 1.1.2021 som dotterbolag till Senatfastigheter. Syftet med reformen är att förenkla partnerskapsstrukturen med försvarsförvaltningen och möjliggöra ett djupare, strategiskt partnerskap. Till Försvarsfastigheter koncentrerades funktioner och tjänster som betjänar försvarsförvaltningen från Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk.

På lång sikt uppnås kostnadsbesparingar och kostnadsökningen dämpas genom förutseende fastighetsvård och kostnadseffektiva gemensamma stöd- och koncerntjänster. Beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden har en central roll.

Miljöansvaret i Försvarsfastigheter

Miljökonsekvenserna av Försvarsfastigheters verksamhet hanteras med hjälp av ett miljösystem som baserar sig på standarden ISO 14001. Miljösystemet tillämpas på förvaltning, underhåll, byggande och uthyrning av fastigheter samt på tjänster och stödfunktioner i anslutning till dessa.

Vi beaktar miljöaspekterna i vår verksamhet och strävar efter en kontinuerlig förbättring av verksamheten. Den systematiska verksamheten säkerställer dessutom personalens kompetens, förutseende och hantering av risker, rätt verksamhet vid störningssituationer samt regelbunden mätning och rapportering av prestationsförmågan.

Försvarsfastigheternas verksamhet som baserar sig på samhällsansvar styrs av Senatkoncernens samhällsansvarspolicy.

Vi har rapporterat om våra miljöärenden 2019–2020 som en del av Försvarsförvaltningens miljörapport.

Ge feedback