Gå till innehållet

Försvarsfastigheter i ett nötskal

Försvarsfastigheter är försvarsförvaltningens strategiska partner. Vi ansvarar för försvarsförvaltningens fastigheter, underhållet av dem och ordnandet av tjänster i alla säkerhetssituationer. Beredskap, förberedelse och ansvarstagande står i centrum för all vår verksamhet.

Vi skapar utrymme för framtiden och säkerheten.

Läs mer om vår organisation

Försvarsförvaltningens strategiska partner

Affärsverket Försvarsfastigheter inledde sin verksamhet 1.1.2021 som dotterbolag till Senatfastigheter. Syftet med reformen är att förenkla partnerskapsstrukturen med försvarsförvaltningen och möjliggöra ett djupare, strategiskt partnerskap. Till Försvarsfastigheter koncentrerades funktioner och tjänster som betjänar försvarsförvaltningen från Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk.

På lång sikt uppnås kostnadsbesparingar och kostnadsökningen dämpas genom förutseende fastighetsvård och kostnadseffektiva gemensamma stöd- och koncerntjänster. Beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden har en central roll.