Gå till innehållet

Sammansättningen av ledningsgruppen för Försvarsfastigheter

Matias Warsta, verkställande direktör, TD, dipl.ing., f. 1980, Centrala tidigare arbetsuppgifter: direktör för Försvarsförvaltningens byggverk, enhetsdirektör, konsultativ tjänsteman, specialsakkunnig Försvarsministeriet, miljööverinspektör Huvudstaben, äldre forskare Helsingfors universitet, konsult Enlawin Consulting Oy.

Lasse Koponen, kundrelationsdirektör, bygg.ing. (YH), Kjs, f. 1972, Centrala tidigare arbetsuppgifter: Försvarsfastigheter projektdirektör för beredningsprojektet, Finansministeriet, lokaldirektör Justitieministeriet, ledande sakkunnig, Senatfastigheter, kundchef Senatfastigheter, project manager Lidl Suomi Ky.

Ari-Pekka Laxén, operativ direktör, Tjänsteproduktion, autom. ingenjör, M. Eng, KJs, f. 1964. Centrala tidigare arbetsuppgifter: operativ direktör, branschdirektör, projektledare, Försvarsförvaltningens byggverk. Försäljningsdirektör, direktör för affärsenheten, regiondirektör Schneider Electric Buildings Finland Ab.

Heikki Savolainen, byggherre direktör, enheten för byggande och skyddsteknik, byggnadsarkitekt, f. 1962. Centrala tidigare arbetsuppgifter: specialuppgift Försvarsfastigheter beredningsprojekt projektbyrå, lokaldirektör staben för Försvarsmaktens logistikverk, planerare planeringsgruppen för Försvarsmaktens logistikverk och stommen, byggnadsarkitekt staben för Materialverket.

Timo Kanerva, samhällsansvarsdirektör, diplomingenjör, f. 1971. Centrala tidigare arbetsuppgifter: branschdirektör, miljöenhet Försvarsförvaltningens byggverk, miljödirektör Metsä Group, miljöchef Metsäliitto Osuuskunta, utvecklingschef M-real Abp, miljöchef Metsä Serla/M-real fabriken i Kirkniemi.

Risto Kosonen, direktör för kontinuitetshantering, generalstabsofficer, överste i a., HHJ, Centrala tidigare arbetsuppgifter: Försvarsförvaltningens byggverk beredskapsdirektör, verksamhetsutövare, Försvarsmakten flera chefsuppgifter bl.a. som underhållschef i armén, underhållsinspektör, kommendör för underhållsregementet.

Ritva Peura

Ritva Peura, förvaltningsdirektör Senatfastigheter från 2021, studentmerkonom i redovisning, f. 1957, Centrala tidigare arbetsuppgifter: Ekonomichef, förvaltningsdirektör och från 2020 biträdande direktör Försvarsförvaltningens byggverk.

Jyrki Nurminen, utvecklingsdirektör, generalstabsofficer, överste i a., f. 1963. Centrala tidigare arbetsuppgifter: kundchef Senatfastigheter, underhållsinspektör och underhållschef i armén, kommendör för logistikregementet, kommendör för artilleriregementet, lokalchef Försvarsmakten.

Ge feedback