Gå till innehållet

Försvarsfastigheters strategi 2022–2025

De centrala målen för vår strategi är beredskap och förberedelser, strategiskt partnerskap, stävjande av kostnadsökningen samt samhällsansvarig verksamhet.

Försvarsförvaltningens lokalpartner i alla säkerhetssituationer

Försvarsfastigheter är en del av koncernen Senatfastigheter. Vår uppgift är att tillhandahålla de bästa förhållandena och förutsättningarna för det arbete som gör vårt land till världens bäst fungerande och säkraste land.

Försvarsfastigheter har det övergripande ansvaret för byggandet av försvarsförvaltningens fastigheter samt för miljö- och underhållstjänsterna. Beredskap och förberedelser står i centrum för all vår verksamhet.

Huvudmålen för vår strategi

1. Beredskap och förberedelser: Vi tryggar kontinuiteten i försvarsmaktens kritiska fastigheter i alla säkerhetssituationer.
2. Strategisk partner: Vi skapar tillsammans med kunden ett gemensamt system för lokalförvaltning och inför koncernen Senatfastigheters system för ledning av kundupplevelsen.
3. Stävja ökningen av lokalkostnaderna: Vi håller försvarsmaktens relativa andel av kostnaderna för lokalerna under 11 % av utgifterna för det militära försvaret. Under strategiperioden når vi besparingar på 8 miljoner euro i försvarsmaktens lokalkostnader.
4. Samhällsansvar: Vår verksamhet är ansvarsfull och hållbar. Nolltoleransen för problem med förhållandena inomhus utgör en del av all verksamhet. Vi sänker koldioxidutsläppen inom underhåll och byggande och stödjer därigenom statens mål för koldioxidneutralitet 2035. Inom arbetarskyddet hör vi till de bästa i branschen.

Läs närmare om koncernens strategi
Ge feedback