Gå till innehållet

Organisation

I Försvarsfastigheter arbetar cirka 700 experter inom branschen. Vårt kundsamarbete genomförs i enlighet med Försvarsmaktens ledningsförhållanden. För det riksomfattande samarbetet ansvarar verkställande direktör Matias Warsta och kundrelationsdirektör Lasse Koponen. För det regionala samarbetet med försvarsgrenarna och logistikverket ansvarar kundcheferna. Fastighetscheferna ansvarar för det lokala samarbetet och tjänsteproduktionen i truppförbanden.

Ledningens kontaktuppgifter

Lära känna oss

Försvarsfastigheters styrelse

Finansministeriet har utsett en styrelse för Försvarsfastigheter.

Ledningsgruppen för Försvarsfastigheter

Försvarsfastigheters verkställande direktör är Matias Warsta. Se sammansättningen av ledningsgruppen.
Försvarsfastigheters organisation 2024

Klicka på bilden för att se den i större format.

Vår tjänsteproduktion består av fyra serviceområden samt av Utveckling av tjänsteproduktionen, Underhåll och Kundstödscentralen. Den operativa direktören Ari-Pekka Laxén leder helheten inom tjänsteproduktionen.
Skötsel av kundrelationer leds av kundrelationsdirektör Lasse Koponen, enheten för Beredskap och säkerhet av säkerhetsdirektör Tuomas Lehmusmetsä, enheten för Byggande och skyddsteknik av byggherre direktör Heikki Savolainen, enheten för Miljötjänster och samhällsansvar av samhällsansvarsdirektör Timo Kanerva och Specialtjänster av utvecklingsdirektör Jyrki Nurminen.

I vår verksamhet stöder vi oss på Senat-koncernens gemensamma tjänster och processer, såsom ledning av byggprocessen, informationsförvaltning, personal, samhällsansvar, upphandling, juridiska tjänster, kommunikation samt fastighetsutveckling och fastighetsförsäljning.

Läs mer om våra tjänster
Ge feedback