Gå till innehållet

Organisation

I Försvarsfastigheter arbetar cirka 700 experter inom branschen. Vårt kundsamarbete genomförs i enlighet med Försvarsmaktens ledningsförhållanden. För det riksomfattande samarbetet ansvarar verkställande direktör Matias Warsta och kundrelationsdirektör Lasse Koponen. För det regionala samarbetet med försvarsgrenarna och logistikverket ansvarar kundcheferna. Fastighetscheferna ansvarar för det lokala samarbetet och tjänsteproduktionen i truppförbanden.

Ledningens kontaktuppgifter

Klicka på bilden för att se den i större format.

Vår tjänsteproduktion består av fem serviceområden, utvecklingen och underhållet av tjänsteproduktionen samt av ett kundstödscenter. Den operativa direktören Ari-Pekka Laxén leder helheten inom tjänsteproduktionen.
Enheten för beredskap och säkerhet leds av beredskapsdirektör Risto Kosonen, Enheten för byggande och skyddsteknik av byggnadsdirektör Heikki Savolainen och Enheten för miljötjänster av miljödirektör Timo Kanerva.

I vår verksamhet stöder vi oss på Senat-koncernens gemensamma tjänster och processer, såsom ledning av byggprocessen, informationsförvaltning, personal, samhällsansvar, upphandling, juridiska tjänster, kommunikation samt fastighetsutveckling och fastighetsförsäljning.

Läs mer om våra tjänster
Ge feedback