Gå till innehållet

Försvarsfastigheters styrelse

Finansministeriet har utsett en styrelse för Försvarsfastigheter. Vid sitt första möte utsåg styrelsen Försvarsfastigheters verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och ledningsgruppen.

Försvarsfastigheters styrelse 2021–2023

Ordförande:
Överdirektör Teemu Penttilä, försvarsministeriet

Vice ordförande:
Budgetrådet Tomi Hytönen, finansministeriet

Ledamöter:
Brigadgeneral Janne Jaakkola, Försvarsmakten
AFM Pirjo Pöyhiä
Verkställande direktör Sanna Sianoja, Finlands Universitetsfastigheter Ab
Verkställande direktör Juha Tiuraniemi, HUS-kiinteistöt Oy
Huvudförtroendeman Leena Tammilehto (personalrepresentant)

Ge feedback