Gå till innehållet

Försvarsfastigheters styrelse

Finansministeriet har utsett en styrelse för Försvarsfastigheter. Vid sitt första möte utsåg styrelsen Försvarsfastigheters verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och ledningsgruppen.

Försvarsfastigheters styrelse 2021–2023

Ordförande:
Överdirektör Teemu Penttilä, försvarsministeriet

Vice ordförande:
Budgetrådet Tomi Hytönen, finansministeriet

Ledamöter:
Brigadgeneral Janne Jaakkola, Försvarsmakten
AFM Pirjo Pöyhiä
Verkställande direktör Sanna Sianoja, Finlands Universitetsfastigheter Ab
Verkställande direktör Juha Tiuraniemi, HUS-kiinteistöt Oy
Huvudförtroendeman Osmo Huopainen (personalrepresentant)

Teemu Penttilä

Överdirektör, försvarsministeriet

Tomi Hytönen

Budgetrådet, finansministeriet

Janne Jaakkola

Brigadgeneral, Försvarsmakten

Pirjo Pöyhiä

AFM

Sanna Sianoja

Verkställande direktör, Finlands Universitetsfastigheter Ab

Juha Tiuraniemi

Verkställande direktör, HUS-kiinteistöt Oy

Osmo Huopainen

Huvudförtroendeman

Ge feedback