Siirry sisältöön

Turvallisuus ja tietoturvallisuus

Senaatti-kiinteistöissä on turvallisuuden johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa turvallisuustoimintaa, ohjata turvallisuuteen liittyviä projekteja, ylläpitää tilannekuvaa turvallisuustilanteesta ja -tasosta sekä tehdä aloitteita ja koordinoida toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi.

Ryhmä suunnittelee ja arvioi turvallisuusasioiden kehittämistoimenpiteet toiminnan tarpeiden mukaisesti sekä vastaa turvallisuusohjeistuksista. Ryhmä suorittaa myös turvallisuuteen kohdistuvia arviointeja, tarkastuksia ja auditointeja ja seuraa asiakkaisiin ja Senaatin palvelutoimittajiin liittyvien turvallisuusmenettelyjen ja -prosessien toimivuutta. Ryhmä valvoo uusien toimitilojen turvaratkaisuja, vastaa jatkuvuussuunnittelusta sekä antaa ohjeita toiminnan kehittämiseen.

Senaatti-kiinteistöissä toimii lisäksi turvallisuusyksikkö osana Puolustus ja turvallisuus -toimialaa. Se tukee Senaatin kaikkia yksiköitä turvallisuusasioissa ja liiketoimintaa riskien- ja turvallisuushallinnan keinoin.  Yksikkö kehittää Senaatin turvallisuushallintaa ja tuottaa turvallisuuspalveluita sekä suunnittelee, toteuttaa turvallisuusprojekteja ja -toimenpiteitä että avustaa hankkeista ja palvelutuotannosta vastaavia kaikissa eri vaiheissa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssä korostuu koordinointi ja konsultointi. Yksikön tehtävänä on myös turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen ohjeistaminen, kouluttaminen ja viestintä sekä sidosryhmäturvallisuuden kehittäminen ja koordinointi.

Lue lisää turvallisuudesta