Siirry sisältöön
Sisäilma-asiantuntija mittaa kosteutta ikkunan vieressä päällään keltainen työtakki.

Parempien sisäolosuhteiden puolesta

Haluamme huolehtia, että kaikilla, jotka työskentelevät Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuden eteen, on parhaat mahdolliset olosuhteet onnistua työssään. Palvelustaan suorittavien varusmiesten terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet kasarmeissa ovat meille kunnia-asia.

Miten toimimme sisäolosuhteiden parantamiseksi?

Hyvät sisäolosuhteet on nostettu yhdeksi Puolustuskiinteistöjen strategisista tavoitteista. Erityisesti panostamme ennakoivaan toimintaan, jossa puutteet huomataan ennen kuin niistä syntyy ongelmia.

Investoinnit rakentamiseen ja kunnossapitoon

Valtio on investoinut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana puolustushallinnon rakennuksiin pitkälti toista miljardia euroa. Kasarmien korjausohjelma etenee suunnitelmallisesti. Puolustusvoimien kasarmeista 65 % on peruskorjattu tai rakennettu vuosina 2000–2023. Uudistamme jatkuvasti myös muita puolustushallinnon tiloja.

Panostamme myös rakennusten kunnossapitoon. Vuosittaiset kunnossapitoon käytettävät eurot on nostettu aiemmasta noin 19 miljoonasta 39 miljoonaan.

Ennakoimalla kohti nollatoleranssia

Nollatoleranssin idea on, että sisäilmaongelmat ensisijaisesti ehkäistään ennalta. Toimimme systemaattisesti ja teemme töitä, jotta ongelmia ei pääsisi syntymään.

Panostamme sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn rakennuksen suunnitteluvaiheesta alkaen aina rakennuksen käytön loppuun asti. Laadukas suunnittelu ja rakentaminen luovat hyvän perustan terveellisille sisäolosuhteille.

Tarkkaileva tilojen käyttö mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin. Rakennusautomaatioon on liitetty lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidipitoisuuden ja paine-erojen seurantamittalaitteita, joiden avulla pystymme seuraamaan sisäolosuhteita.

Teemme säännöllisiä rakennuskatsastuksia, joissa tarkastellaan rakenteiden ja LVIS-järjestelmien kuntoa, sekä ennakoivia sisäilmatutkimuksia ja -korjauksia. Lisäksi oma henkilöstömme, siistijät ja kiinteistönhuolto havainnoivat aktiivisesti sisäilmaa.

Tieto on valttia

Koulutamme omaa henkilöstöämme sekä Puolustusvoimien rakennusten käyttäjiä eli henkilöstöä ja varusmiehiä sisäolosuhdeasioissa. Varusmiehiä koulutamme lisäksi kasarmien siivouksesta. Merkittävä osa sisäilmaan liittyvistä palautteista kasarmeissa liittyykin tupien siisteyteen. Tuvissa päävastuu siivouksesta on varusmiehillä.

Palautetta matalalla kynnyksellä

Toivomme sisäilmaan liittyvistä havainnoista palautetta matalalla kynnyksellä. Käsittelemme kaikki meille saapuvat palautteet ja teemme niiden perusteella tarkastukset kohteessa kolmen päivän sisällä ilmoituksen saapumisesta meille.

Miten käsittelemme palautteen?

Kolme sisäilma-asiantuntijaa keltaisissa työtakeissaan, taustalla punatiilinen ulkoseinä.

Puolustuskiinteistöjen sisäilma-asiantuntijat

Puolustuskiinteistöissä työskentelee neljä sisäilma-asiantuntijaa, jotka toimivat kiinteistönhoidon ja rakennuttamisen tukena. Sisäilma-asiantuntijoillamme on sekä rakennusterveysasiantuntijan pätevyys että laaja kokemus sisäilmaongelmien tutkimisesta ja ratkaisemisesta. He toimivat osana laajempaa kunnossapitoyksikköä.

Työ painottuu ennakoivaan toimintaan. Sisäilma-asiantuntijat kehittävät oman henkilöstömme osaamista sisäilma-asioissa tukemalla henkilöstöä projekteissa ja kouluttamalla. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi sisäilma- ja haitta-ainetutkimusten koordinointi sekä rakennusten tilannekuvan ylläpito ja raportointi.

Kuvassa ovat vasemmalta sisäilmatiimin ryhmäpäällikkö Mauri Sakko sekä sisäilma-asiantuntijat Hanna Tuovinen ja Jouni Vuohijoki. Kuvasta puuttuu sisäilma-asiantuntija Teemu Pirinen.

  • 69 kasarmia
  • 5 500 muuta rakennusta
  • 65 % kasarmeista uudistettu 2000-luvulla
Puolustuskiinteistöjen asiantuntija ja Puolustusvoimien henkilö katsovat tietokonetta.

Lue lisää Senaatin sisäolosuhdetoiminnasta

Haluamme huolehtia, että kaikilla, jotka työskentelevät Suomen hyvinvoinnin, järjestyksen ja turvallisuuden eteen virastoissa, laitoksissa, kasarmeilla ja konttoreilla, on parhaat mahdolliset olosuhteet onnistua työssään.

Terveellinen työympäristö on elinehto meidän kaikkien hyvinvoinnille.

Siirry Senaatti.fi sivulle
Anna palautetta