Siirry sisältöön
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Rakennuttaminen ja suojatekniikka

Yksikkömme vastuulla on Puolustusvoimille toteutettavien rakennushankkeiden johtaminen, koordinointi ja valvonta sekä asiantuntijapalvelut.

Yksikössämme työskentelee noin 25 rakentamisen ammattilaista, ja vastaamme Puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta.

Rakennuttaminen

Toiminnan painopisteitä ovat puolustushallinnon erityiskohteiden, valmiusyhtymien kasarmien ja julkisten rakennusten rakennus- peruskorjaus- ja perusparannustyöt.

Palvelumme kattavat rakennushankkeiden koko elinkaaren hankevalmisteluvaiheesta ylläpitovaiheen alkuun asti.

Vuosittain eri vaiheissa olevien noin 70–100 rakennushankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 300–500 milj. €.

Talonrakentaminen

Talonrakentamisessa yksikön osaaminen kattaa Puolustusvoimien tilojen ja alueiden kehittämisen ja suunnittelun maankäyttö- ja kaavoitustasolta yksittäisiin rakennustyyppeihin sekä kansainvälisten kriisinhallintakohteiden rakennuttamiseen.

Hankkeiden toteuttamista tukee perehtyneisyys puolustushallinnon toimintaprosesseihin, rakennuskantaan, rakennustekniikkaan ja sen ominaisuuksiin sekä puolustusvoimien tarvitsemiin teknisiin järjestelmiin. Erityispiirteiden ja suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi olemme kehittäneet pitkäjänteisesti erityisosaamista. Puolustusvoimien käytössä oleviin kiinteistöihin kohdistuu yleisten tekniseen turvallisuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi Puolustusvoimien toiminnasta, materiaalista ja kalustosta johtuvia, usein tiukempia vaatimuksia tekniselle turvallisuudelle.

Suojarakentaminen

Suojarakentamisen erikoisosaaminen perustuu kansainväliseen yhteistyöhön ja luotuihin tietokanaviin painottuen Pohjoismaihin. Olemme asiantuntijaorganisaatio, joka on perehtynyt rakennuksiin, rakenteisiin, järjestelmiin ja toimintoihin kohdistuvien asevaikutusten eliminoimiseen tai rajoittamiseen.

Erityistä osaamista on kehitetty myös rakenteellisen turvallisuuden ja tilaturvallisuuden osalta. Rakenteellisella turvallisuudella tarkoitetaan toiminnan ja tietojen suojaamista asevaikutuksia ja tiedustelua vastaan ja tilaturvallisuudella tietojen luvatonta haltuun ottamista vastaan.

Anna palautetta