Siirry sisältöön
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Rakennuttaminen ja suojatekniikka

Vastaamme Puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta, johtamisesta, koordinoinnista ja valvonnasta. Tuotamme myös näihin tarvittavia asiantuntijapalveluita.

Tuotamme kaikki rakennushankkeisiin tarvittavat palvelut

Yksikkömme vastuulla on Puolustusvoimille toteutettavien rakennushankkeiden johtaminen, koordinointi ja valvonta sekä asiantuntijapalvelut. Yksikössämme työskentelee noin 25 rakentamisen ammattilaista, ja vastaamme Puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta.

Rakennuttamisen palvelumme

Rakennuttaminen

Toiminnan painopisteitä ovat puolustushallinnon erityiskohteiden, valmiusyhtymien kasarmien ja julkisten rakennusten rakennus- peruskorjaus- ja perusparannustyöt.

Palvelumme kattavat rakennushankkeiden koko elinkaaren hankevalmisteluvaiheesta ylläpitovaiheen alkuun asti.
Vuosittain eri vaiheissa olevien noin 70–100 rakennushankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 300–500 milj. €.

Talonrakentaminen

Talonrakentamisessa yksikön osaaminen kattaa Puolustusvoimien tilojen ja alueiden kehittämisen ja suunnittelun maankäyttö- ja kaavoitustasolta yksittäisiin rakennustyyppeihin sekä kansainvälisten kriisinhallintakohteiden rakennuttamiseen.
Hankkeiden toteuttamista tukee perehtyneisyys puolustushallinnon toimintaprosesseihin, rakennuskantaan, rakennustekniikkaan ja sen ominaisuuksiin sekä puolustusvoimien tarvitsemiin teknisiin järjestelmiin. Erityispiirteiden ja suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi olemme kehittäneet pitkäjänteisesti erityisosaamista. Puolustusvoimien käytössä oleviin kiinteistöihin kohdistuu yleisten tekniseen turvallisuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi Puolustusvoimien toiminnasta, materiaalista ja kalustosta johtuvia, usein tiukempia vaatimuksia tekniselle turvallisuudelle.

Suojarakentaminen

Suojarakentamisen erikoisosaaminen perustuu kansainväliseen yhteistyöhön ja luotuihin tietokanaviin painottuen Pohjoismaihin. Olemme asiantuntijaorganisaatio, joka on perehtynyt rakennuksiin, rakenteisiin, järjestelmiin ja toimintoihin kohdistuvien asevaikutusten eliminoimiseen tai rajoittamiseen.

Erityistä osaamista on kehitetty myös rakenteellisen turvallisuuden ja tilaturvallisuuden osalta. Rakenteellisella turvallisuudella tarkoitetaan toiminnan ja tietojen suojaamista asevaikutuksia ja tiedustelua vastaan ja tilaturvallisuudella tietojen luvatonta haltuun ottamista vastaan.

Ympäristötekninen rakentaminen

Toteutamme ja ohjaamme ympäristöteknisten suojausrakenteiden suunnittelua ja rakennuttamista. Näihin kuuluvat esimerkiksi maaperän ja pohjaveden suojaukset, melusuojaukset sekä vesienkäsittelyrakenteet.

Rakennushankkeitamme

Rakennutamme valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme ja uudistamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti.

Senaatilla on vuosittain käynnissä monipuolisia rakennushankkeita, kuten vankiloita, oikeus- ja poliisilaitoksia, tutkimuslaitoksia, kulttuurikohteita ja virastojen yhteisiä työympäristöhankkeita.

Katso kaikki hankkeet

Muita palveluitamme

Ylläpito

Ylläpidämme Puolustusvoimien käytössä olevia kiinteistöjä, jotta käytettävissä on turvalliset ja terveelliset tilat kaikissa turvallisuustilanteissa. Ylläpitovastuulla oleva huoneistoala on noin 2,6 miljoonaa neliömetriä.

Lue lisää palvelusta

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Lue lisää palvelusta
Anna palautetta