Siirry sisältöön

Ylläpito

Vastaamme Puolustusvoimien käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta, niin että käytettävissä ovat turvalliset ja terveelliset tilat kaikissa turvallisuustilanteissa.

Tuotamme laajasti erilaisia kiinteistöjen ylläpidon palveluita

Ylläpitovastuulla oleva huoneistoala on noin 2,6 miljoonaa neliömetriä, josta suurin osa on puolustustarkoitukseen rakennettuja. Ylläpito sisältää kiinteistöhoidon, kunnossapidon ja muita palveluja.

Ylläpidon palvelumme

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitopalvelumme kattavat laajan palvelukokonaisuuden. Palveluitamme ovat esimerkiksi asiantuntijapalvelut, tekniset määräaikaishuollot, kiinteistöjen jätehuolto sekä puolustusvoimille suunnatut erityispalvelut. Käytössä oleva sähköinen huollon ja ylläpidon toiminnanohjausjärjestelmä on maamme laajin kiinteistöjen ylläpitojärjestelmä.

Tuotamme Puolustusvoimille jätehuoltopalvelut ja vastaamme muun muassa jätemäärien seurannasta. Tavoitteena on, että päivittäisestä toiminnasta syntyvä jäte käsitellään jätelain ja kuntien omien jätehuoltomääräysten mukaisesti ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelumme sisältävät ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä hygieniatarvike- ja kasarmisiivouspalvelut. Järjestämme siivouspalvelut joko omana palvelutuotantona tai ostopalveluna. Siivoustoimen vastuulla oleva siivousala on 1,3 miljoonaa neliömetriä ja tavoitteena on mahdollisimman oikein kohdennettu, tasalaatuinen, kustannustehokas ja käyttöasteeseen nähden riittävä siivouspalvelu huomioiden ympäristötavoitteet. Palvelutuotannon laadunvalvonnassa käytetään INSTA-800 standardia (SFS 5994 siivouksen tekninen laatu).

Kunnossapito

Suunnittelemme, toteutamme ja valvomme Puolustusvoimien rakennusten, ulkoalueiden ja rakenteiden erillistilaus-, kunnossapito- sekä vuokravaikutukselliset hankkeet pitkän tähtäimen suunnitelmaa noudattaen ja ylläpitäen. Kunnossapito vastaa myös rakennusten sisäilman ja sisäolosuhteiden laadusta ja terveellisyydestä. Korjauksissa pyritään energian ja veden kulutusta säästäviin ratkaisuihin ja materiaalivalinnoissa painotetaan pitkäikäisyyttä, ylläpidettävyyttä ja elinkaarikestävyyttä.

Energiapalvelut

Vastaamme Puolustusvoimien kiinteistöjen energiahuollosta; lämmön, sähkön ja veden hankinnasta ja niiden toimitusvarmuudesta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Vastaamme myös vesi- ja energiaverkostojen kunnossapidosta. Olemme sitoutuneet kehittämään toimitilakiinteistöjen energiatehokkuutta. Tavoitteenamme on parantaa puolustuskiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiapalvelujen kustannustehokkuutta sekä edistää ympäristömyönteisyyttä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Kiinteistöjen energiakäyttöä tehostetaan keskitetyn rakennusautomaation avulla.

Muita palveluitamme

Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Rakennuttaminen ja suojatekniikka

Vastaamme Puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta, johtamisesta, koordinoinnista ja valvonnasta. Tuotamme myös näihin tarvittavia asiantuntijapalveluita.

Lue lisää palvelusta

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Lue lisää palvelusta
Anna palautetta