Siirry sisältöön

Kiinteistöihin liittyvät palvelut yhdeltä luukulta

Puolustushallinto saa meiltä kattavasti ja keskitetysti kaikki kiinteistöihinsä liittyvät palvelut, kuten rakennuttaminen, kiinteistöjen ylläpito, sekä ympäristöpalvelut. Palveluissamme painottuvat ympäristö-, energia- ja turvallisuusnäkökulmat.

Tarjoamme Puolustushallinnolle kaikki rakennuttamiseen, ylläpitoon ja ympäristöön liittyvät palvelut helposti samasta paikasta. Kullekin Puolustusvoimien hallintoyksikölle on Puolustuskiinteistöissä nimetty kiinteistöpäällikkö, joka vastaa hallintoyksikön palvelutuotannosta riippumatta siitä, missä kyseisen hallintoyksikön kiinteistöt sijaitsevat maantieteellisesti.

Tutustu palveluihimme

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Ylläpito

Ylläpidämme Puolustusvoimien käytössä olevia kiinteistöjä, jotta käytettävissä on turvalliset ja terveelliset tilat kaikissa turvallisuustilanteissa. Ylläpitovastuulla oleva huoneistoala on noin 2,6 miljoonaa neliömetriä.
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Rakennuttaminen ja suojatekniikka

Vastaamme Puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta, johtamisesta, koordinoinnista ja valvonnasta. Tuotamme myös näihin tarvittavia asiantuntijapalveluita.
Anna palautetta