Siirry sisältöön

Tietomallien avulla paremmin toimivia rakennuksia ja kestävää rakentamista

Senaatti-kiinteistöt pilotoi tietomallipohjaista rakentamisen hiilijalanjälkilaskentaa tutkimusprojektin yhteydessä. Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tietomalleista tuotettiin rakenteiden määrätiedot, jotka yhdistettiin materiaalien päästötietoon VTT:n Ilmari-laskentapalvelussa. Energia-analyysistä saadun energiankulutuksen päästöt voidaan ILMARISSA myös laskea ja yhdistää tulokseen. Rakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästöjen sisällyttämistä rakentamisen säädöksiin valmistellaan, joten kokemusta laskennasta ja päästöihin vaikuttavista tekijöistä on ryhdyttävä kartuttamaan.

Senaatti osallistui eurooppalaiseen tutkimusprojektiin HOLISTEEC  (Holistic and Optimized Life-cycle Integrated SupporT for Energy-Efficient building design and Construction), joka tutki kestävän rakentamisen periaatteiden mukaista suunnitteluprosessia ja kehitti suunnittelua helpottavia ohjelmistotyökaluja.

Tutkimusprojektissa demonstroitiin ohjelmistoalusta, jonka avulla rakennushankkeen eri osapuolet voivat tehokkaasti kommunikoida, hallita ja ohjata projektia sekä kerryttää tietoa suunnitelman laadusta ja vastaavuudesta asetettuihin suunnittelutavoitteisiin. Tietomallin tulisi entistä paremmin tukea suunnitelman arviointia eri näkökulmista: tarvitaan tietoa kustannuksista, energiankulutuksesta ja materiaalitehokkuudesta rakennuksen elinkaaren aikana, sisäolosuhteiden simuloidusta toimivuudesta, esteettömyydestä jne. Arvioinneilla voidaan varmistaa rakennusten laatua jo suunnittelun aikana.

HOLISTEEC-projektin kehittämään ohjelmistoalustaan oli rajapinnoilla integroitu simulointiohjelmistoja, joiden avulla tietomallina esitettyä suunnitelmaa voitiin analysoida. Alustaa testattiin Vuorelan koulukodin uudisrakennushankkeessa. Eri suunnitteluvaihtoehtoja verrattiin kustannusten, hiilidioksidipäästöjen ja akustiikkatutkielmien perusteella. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tietomalleista tuotettiin rakenteiden määrätiedot, jotka yhdistettiin materiaalien päästötietoon VTT:n Ilmari-laskentapalvelussa, joka kuului HOLISTEEC:n ohjelmistokokonaisuuteen. Laskenta sisältää rakennustuotteiden hiilijalanjäljen alan standardien mukaan laskettuna. Energia-analyysistä saadun energiankulutuksen päästöt voidaan myös laskea ja yhdistää tulokseen. Pilottikohde oli pienehkö puurakennus, jonka hiilijalanjälki osoittautui hyvin pieneksi verrattuna esimerkiksi RT:n ympäristöohjaustyökalun vakiovertailuarvoon.

HOLISTEEC-ohjelmistoalusta mahdollisti myös eri analyysien tulosten kokoamisen tietokantaan ja keskitetyn visualisoimisen. Näin on mahdollista saada nopeammin käsitys tehdyistä analyyseistä ja suunnittelun kokonaistilanteesta ja arvioida suunnitelmaa kokonaisuutena eri näkökulmista yhtä aikaa.

Takaisin sivulle Kestävä rakentaminen