Asiakirjojen luovutusohje

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto

Manuaalinen aineisto

Tämä ohje koskee rakennustyön loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa paperilla ja tiedostoina CD/DVD-levyllä. Turvakriittisten kiinteistöjen osalta on otettava lisäksi huomioon niitä koskevat erityisohjeet. Tiedot lisäohjeista saa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalta. Sähköisten loppudokumenttien tiedostomuodot ja tekniset muotovaatimukset toteutetaan CAD-ohjeen mukaisina.

Ohjetta sovelletaan kaikissa Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa ja muissa sellaisissa projekteissa, joiden tuloksena syntyy Senaatti-kiinteistöjen kiinteistövarallisuutta koskevia digitaalisia dokumentteja. Ohjeen sitovasta soveltamisesta sovitaan Senaatti-kiinteistöjen ja toimittajan välisessä sopimuksessa.


 

Asiakirjojen luovutusohje, versio 3,0

(2.11.2015 alkaen)
Ohjetta saa vapaasti käyttää sitä muuttamatta. Lähde Senaatti-kiinteistöt mainittava.

 

Loppudokumenttien luovutus-CD/DVD

Mappiselkämys

Rakennustyön päätyttyä luovutettavat asiakirjat