Siirry sisältöön

Vi utvecklar järnvägstrafikens stationsområdet

Orter

Utvecklingsåtgärderna pågår på vissa orter redan och har delvis också framskridit långt. Exempelvis förberedelserna för utvecklingsprojektet med stationsområdet i Uleåborg har redan länge gjorts i samarbete med Uleåborgs stad. Andra exempel på pågående utvecklingsprojekt är bland annat Kyrkslätt, Köklax i Esbo, Riihimäki och Seinäjoki.

De utvecklingsprojekt som inletts fortsätter utan avbrott, och nya projekt inleds då vi med respektive stad eller kommun fastställt de gemensamma målen och tidsschemat för projektet. Det förberedande arbetet och planeringen ska göras omsorgsfullt så att utvecklingen på lång sikt för varje område beaktas.

Esbo, Köklax

Köklax järnvägsstation med omgivning kommer att förnyas, då man börjar bygga nya bostäder på Glashyttans industriområde.

Kyrkslätt

Söder om stationsområdet, alldeles intill centrum finns Munkkullaparken som har goda utvecklingsmöjligheter.

Kotka

På området mellan Palotorninvuori och Kotkantiebron vill man i framtiden bilda nya kvartersområden. Satamakatu utvecklas till en bulevardliknande infartsväg och ger nya möjligheter att utveckla området till ett ställe med boende tjänster, butiker och arbetsplatser.

Seinäjoki

Stationsområdet finns på ett centralt ställe i stadens centrum. Målet med utvecklingen av stationsområdet är en tätare, multifunktionell urban stadsstruktur.

Ge feedback