Siirry sisältöön

Palvelupaikkakuvaus

Senaatin Asema-alueet Oy:n matkustaja-asemat, niihin kuuluvat rakennukset ja muut tilat sekä soveltuvat tilat lipunmyyntipalveluille

1.   Johdanto

Tämä asiakirja on EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukainen palvelupaikan kuvaus:
Senaatin Asema-alueet Oy:n hallinnoimat matkustaja-asemat, niihin kuuluvat rakennukset ja muut tilat sekä soveltuvat tilat lipunmyyntipalveluille (Direktiivin 2012/34 liitteen II kohdan 2a) mukaisesti), jäljempänä yhdessä ”matkustaja-asemat”. Tilojen vuokralaiset harjoittavat tiloissa matkustaja-asemaan liittyvää tiedotusta ja lipunmyyntiä.

Tämä palvelupaikka-asiakirja on julkaistu osoitteessa .

Tämä asiakirja (versio 1.0) on voimassa 13.12.2021 alkaen toistaiseksi. Asiakirjaa päivitetään matkustaja-asemien käyttäjätilanteen, palveluntarjonnan muuttuessa tai muutoin tarvittaessa.

2. Asiakirjan tuottaja ja palvelupaikan ylläpitäjä

Postiosoite

Senaatin Asema-alueet Oy

c/o Senaatti-kiinteistöt

PL 237

00531 HELSINKI

Käyntiosoite

Senaatin Asema-alueet Oy

c/o Senaatti-kiinteistöt

Lintulahdenkatu 5 A

00530 Helsinki

Sähköposti asema-alueet@senaatti.fi

Y-tunnus 2956119-4

Yhtiön johto

Toimitusjohtaja
Marko Härkönen
+358 40 546 6627
marko.harkonen@senaatti.fi

Omaisuuden hallinta

Investointipäällikkö
Virpi Koikkalainen
+358 40 747 7226
virpi.koikkalainen@senaatti.fi

3.   Palvelupaikan esittely, tarjottavat palvelut ja vapaana olevat tilat

Senaatin Asema-alueet Oy:llä on laaja kiinteistökanta, joka pitää sisällään erilaisia kiinteistöjä, mm. asemarakennuksia 12 paikkakunnalla. Senaatin Asema-alueet Oy vuokraa vapaana olevia matkusta-asemien tiloja niitä haluaville tämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Luettelo tämän palvelupaikan kuvauksen kohteena olevista matkustaja-asemista (ml. sijaintiedot, sekä erittelyt kullakin matkustaja-asemalla olevista tiloista, niiden vapaana-olosta ja tarjottavista palveluista) löytyy tästä linkistä.

Palvelun hakija (vuokralainen) määrittelee tilojen aukioloajat. Vuokralaiset voivat halutessaan ja vuokrasopimuksissa erikseen sovittavilla tavoilla sijoittaa matkakeskuksen tiloihin matkatietonäyttöjä. Vuokralaiset voivat vuokraamissaan tiloissa harjoittaa lipunmyyntiä.

4.   Maksut ja muut käyttöehdot

Vapaat tilat vuokrataan markkinaehtoisin hinnoin tapauskohtaisesti paikkakunnan käyvän hintatason ja tilatyypin mukaisesti. Vuokralaisiksi haluaville ei säännönmukaisesti tai automaattisesti anneta alennuksia.

Vuokrattavan tilan hinnan muodostumiseen vaikuttavat mm. alueen markkinatilanne, sijainti, käyttötarkoitus, rakennuksen ikä ja kunto. Lopullinen vuokrahinta muodostuu sopimusneuvottelussa osapuolten kesken.

Jokaisen tilan käyttäjän kanssa tehdään vuokrasopimus. Vuokrasopimukseen sovelletaan liikehuoneiston vuokrauksesta annettua lakia (482/1995) ja omistajan kulloinkin voimassa olevia yleisiä vuokrausehtoja.

Vuokratilojen kunnostus- ja muutostyöt päätetään aina tapauskohtaisesti. Tehtävistä töistä laaditaan sopimus, jossa korjaustyön kustannukset sovitaan laskutettavaksi kertakorvauksena tai lisättäväksi erillisenä investointivuokrana. Mikäli vuokrasuhde päättyy ennen takaisinmaksuajan päättymistä, maksamatta oleva osuus laskutetaan vuokralaiselta kertasuorituksena. Tästä on maininta vuokrasopimuksessa.

5.   Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen

Pyyntö palveluihin liittyvän käyttöoikeuksien saamiseksi voidaan toimittaa vapaamuotoisena vuokratarjouspyyntönä osoitteeseen asema-alueet@senaatti.fi. Hakemuksessa on mainittava, että kysymys on ”Palvelupaikka-asetuksen mukaisesta vuokrahakemuksesta matkustaja-asemalle”. Palvelun hakija voi toimittaa useampaa matkustaja-asemaa koskevan vuokrapyynnön myös yhdellä hakemuksella. Tiloihin voidaan sopia esittelyitä jo ennen hakemuksen lähettämistä

Vuokrapyyntöhakemuksiin sovelletaan ohjetta Sääntelyelimen asettamista määräajoista palvelupyyntöön vastaamiselle (TRAFICOM/270984/03.06.04/2019). Palvelupaikan ylläpitäjä vastaa tiedusteluihin ja palvelupyyntöhakemuksiin 14 päivän kuluessa.

Palvelunhakijoille pyritään varmistamaan yhtäläinen pääsy tiloihin, tilat ovat kuitenkin rajalliset.

Kulloinkin vapaana olevista tiloista ilmoitetaan osoitteessa www.senaatti.fi/asema-alueet.

Anna palautetta