Siirry sisältöön

Ta kontakt

Här finner du våra kontaktuppgifter.

Senatstationfastigheter Ab

c/o Senatfastigheter
Fågelviksgatan 5 A, PL 237
00530 Helsingfors

FO-nummer 2956119-4

asema-alueet@senaatti.fi

Bolagets ledning
Marko Härkönen
verkställande direktör
+358 40 546 6627
marko.harkonen@senaatti.fi

Förvaltning av tillgångar
Virpi Koikkalainen
+358 40 747 7226
virpi.koikkalainen@senaatti.fi

Bolagets styrelse
I bolagets styrelse finns representanter för miljöministeriet, kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och Senatfastigheter.

Ge feedback