Uutishuone - Page 2 of 8 - Senaatti-kiinteistöt

 
| Tiedote

Turun Martinkadun kolmion suunnitelmat etenevät

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt vuonna 2016 Martinkatu 2 – 4 tontista Turun kaupungille kaavoitusaloitteen, jossa haetaan tontin muuttamista asuinrakennuskäyttöön. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu toukokuussa 2018 ja on kommentoitavana 13.8.2018 saakka. Nykyisessä asemakaavassa tontti on määritelty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH-1), mutta sellaiselle tontille ei valtiolla ole enää tarvetta. Keskeisen… Lue lisää

| Tiedote

Aleksanterin teatterin myyntivalmistelut käynnistyvät

Helsingin Bulevardilla sijaitseva Aleksanterin teatteri vaatii mittavan peruskorjauksen lähivuosina. Valtiolla ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista rahoittaa korjauksia. ”Senaatti-kiinteistöt näkee, että kiinteistön myynti uudelle omistajalle, joka pystyisi toteuttamaan talon vaatimat, muun muassa laajat talotekniikan ja näyttämötekniikan uudistukset, tarjoaisi kestävän ratkaisun talon pitämiseksi arvonsa mukaisessa kulttuurikäytössä”, toteaa toimialajohtaja Tuomas… Lue lisää

| Uutinen

Selvitys: Uusi vuokrajärjestelmä toteuttaa valtion kokonaisetua

Valtion uuden toimitilastrategian vanavedessä vuonna 2016 uudistui myös valtion vuokrajärjestelmä. Konsulttiyhtiö Deloitte ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ovat nyt arvioineet vuokrajärjestelmän toimivuutta ja Senaatin toimintaa. Vuonna 2016 käyttöön otetun uuden vuokrajärjestelmän keskeisin tavoite on valtion kokonaisedun varmistaminen. ”Valtion toimitilojen hankkijana ja vuokraajana Senaatti-kiinteistöt voi tehokkaasti kehittää ja tarjota ratkaisuja virastojen tilatarpeisiin sekä… Lue lisää

| Uutinen

Isosaaren ensimmäiset suunnitelmat ovat valmistuneet

Helsingin edustalla sijaitsevaa Isosaarta kehitetään uuteen käyttöön yhteistyössä aluetta hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin kaupungin ja muiden viranomaistahojen kesken.  Senaatti-kiinteistöjen tilaama Isosaaren ideasuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on laadittu tulevan kaavatyön pohjaksi. Kaavakehityksen yhteydessä ratkaistaan alueen käyttötarkoitus ja lisärakentamisen mahdollisuudet. Ideasuunnitelmassa on selvitetty, mihin paikkoihin ja minkälaista rakentamista alueelle voidaan… Lue lisää

Asiakas 2018XXXX Projektinimi, Paikka
| Uutinen

Lappeenrannan Rakuunamäen kasarmirakennukset uuteen käyttöön – myyntiin tulossa toistakymmentä rakennusta

Lappeenrannan keskustan tuntumassa upealla historiallisella paikalla sijaitseva Rakuunamäki kehittyy uudenlaiseksi kaupunginosaksi, kun puolustusvoimien käytöstä poistuneille rakennuksille lähdetään hakemaan uudiskäyttöä ja uusien omistajien myötä uutta elämää. Senaatti-kiinteistöt laittaa alueelta myyntiin toistakymmentä rakennusta. Nyt ensimmäisessä vaiheessa myyntiin tulevat sotilaskotirakennus ja kasarmirakennus. Molemmat rakennuksen ovat suojeltuja ja rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaita. Rakuunamäen sotilaskotirakennus. Lue lisää

| Tiedote

Aleksanterin teatterissa käynnistyvät kesäajan ylläpitokorjaustyöt

Senaatti-kiinteistöt aloittaa Helsingin Bulevardilla sijaitsevan Aleksanterin teatterin teatterisalin ja katsomon vesikaton uudistamisen rakennuksesta laaditun pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman mukaisesti.  Kesän ajan kestävissä töissä muun muassa vesikaton rakenne uudistetaan ja katon lämmöneristystä parannetaan energiataloudellisemmaksi.  Lisäksi rakennuksen ilmastointia ja sähköjärjestelmiä päivitetään. Aikataulu ja töiden eteneminen on suunniteltu siten, että töillä on mahdollisimman vähän vaikutusta… Lue lisää

| Uutinen

Vastuullisesti kohti tavoitteita: raportti kertoo kattavasti vuoden 2017 tapahtumat ja saavutukset

Senaatti-kiinteistöt on koonnut vuoden 2017 keskeiset tekemiset yhteiskuntavastuuraporttiin, joka on samalla vuosikertomuksemme. Se on kattava paketti toiminnastamme ja kertoo keskeiset saavutuksemme ja taloudelliset tulokset. Vuoden 2017 voi toimitusjohtaja Jari Sarjon mukaan tiivistää kahteen kulmakiveen: strategian vahvaan toteuttamiseen ja uusien ratkaisujen rohkeaan kokeiluun.  Toiminnan keskiössä olivat asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt, jotka… Lue lisää

| Uutinen

Hämeen linnan korjaustyöt jatkuvat ja tuovat muutoksia liikennejärjestelyihin

Tulevana kesänä Hämeen linnan vallihaudan ympärillä jatkavat työskentelyään kivimiehet koneineen ja lampuri lampaineen ja lammaskoirineen. Kaupunkilaisille ja matkailijoille vallihaudan korjaustyö näkyy muutoksina ajojärjestelyissä. Korjaustöiden vuoksi Kustaa III:n katu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä linnan länsipuolelta tämän viikon (vko 16) lopulla ja katu on suljettu marraskuulle saakka.  Keskiaikaisen linnan ympärille 1700–1800-lukujen vaihteessa rakennettua… Lue lisää

Asiakas 20170824 Laippatie 4, Helsinki
| Uutinen

Senaatti-kiinteistöt teki kaupat Laippatie 4 kiinteistöstä Helsingissä

Senaatti-kiinteistöt on myynyt pääasiallisesti Säteilyturvakeskuksen käytössä olevan toimisto- ja laboratoriorakennuksen osoitteessa Laippatie 4.  Vuonna 1991 valmistunut kiinteistö sijaitsee Helsingissä Roihupellon teollisuusalueella. Rakennuksessa on 25 870 bruttoneliömetriä ja tontti on 14 760 neliömetriä. Kiinteistön uusi omistaja on Kiinteistö Oy Helsingin Kiinteistökaari. Kauppahinta oli 7 070 000 euroa. Olemme tyytyväisiä saavutettuun kauppahintaan. Kohteessa on ollut pitkään… Lue lisää

| Tiedote

Verohallinnon Joensuun toimipisteelle uudet tilat Metla-taloon

Senaatti-kiinteistöt remontoi verotoimistolle uudet tilat Metla-taloon, jonne muutto tapahtuu ensi kesänä.  Rakennustyöt alkoivat marraskuussa ja valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.  Työn harjannostajaisia vietetään tänään keskiviikkona 28.3. Nykyisin Torikadulla virastotalossa toimivalle verotoimistolle riittää jatkossa vain noin puolet siitä pinta-alasta, joka sillä on nyt käytössä.  Uudet tilat noudattavat Verohallinnon työympäristökonseptia, jossa… Lue lisää