Siirry sisältöön

Uutishuone - Senaatti-kiinteistöt

 
Havainnekuva Oulun oikeustalokorttelista.
| Tiedote

Ouluun rakentuu uusi oikeustalokortteli

Oulun uuden oikeustalon suunnittelu etenee. Tänään 28.5.2020 valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on puoltanut hanketta, ja Senaatti-kiinteistöjen hallitus on tehnyt investointipäätöksen. Uusi oikeustalokortteli osoitteessa Torikatu 34 – 40 kokoaa pääosan oikeushallinnon toimijoista saman katon alle. Torikadun tilojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppupuolella.  Uuden oikeustalon taustalla ovat uudistukset, joiden myötä oikeushallinnon henkilöstömäärä Oulussa kasvaa…

Pohjakuvassa on ehdotus eri tilatyypeistä, joita ovat sisääntulo, odotusalue, palvelupisteet, digialue ja kokouskeskus.
| Tiedote

Uudenlaisen yhteisasiakaspalvelun suuntaviivat julki

Toiminnallisessa pohjakuvassa on esitetty ehdotus tilatyypeistä. Kyseessä on esimerkkikuva, joka tarkentuu tulevien tilojen varmistuttua. Kuva: Pentagon Design.   Porin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt suunnittelevat Poriin modernia, Suomen mittakaavassa ainutlaatuista yhteiskäyttötilaa, joka tuo kaupungin ja valtion palvelut keskitetysti porilaisten saataville. Uusien tilojen asiakaspalvelua on kehitetty alkuvuoden aikana yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa.

| Tiedote

Senaatti jatkaa 100 %:n vuokranalennuksia vaikeuksissa oleville pk-yrityksille

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt jatkaa poikkeusjärjestelyjä ja antaa tarvittaessa 100 prosentin vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhdistyksille myös kesäkuun vuokran osalta. Senaatin tavoitteena on edelleen helpottaa korona-pandemian takia vaikeuksiin joutuneiden yksityisten vuokralaistensa, kuten kahviloiden ja muiden pienyritysten, tilannetta. Nyt tehty ratkaisu on jatkoa maaliskuussa tehdylle…

Havainnekuva Siidan laajennuksesta.
| 2020

Siidan laajennuksen rakennustyöt käynnistyvät

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan perusparannus- ja laajennushanke Inarissa etenee suunnitellusti. Hankkeen rakennuttajana toimiva Senaatti-kiinteistöt ja laajennusten rakennus- ja pääurakoitsijaksi valittu Rakennusliike Rekonen Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen 11.5.2020. Rakennustyöt käynnistyvät saman tien.    Vuonna 1998 avattua Siida-rakennusta uudistetaan vastaamaan kasvaneita toimintoja ja kävijämääriä. Hankkeessa toteutetaan Siidaan teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimukset täyttävät museo-…

| 2020

Senaatti aikaistaa museoiden kunnossapitotöitä

Museoissa ja linnoissa on nyt hiljaista, sillä kohteet on suljettu asiakkailta koronapandemian vuoksi. Monessa paikassa kuitenkin korjaustyöt jatkuvat. Valtion kulttuurihistoriallisista kohteista vastaava Senaatti-kiinteistöt päätti, että hiljainen aika käytetään hyödyksi aikaistamalla tarpeellisia kunnostustöitä. ”Nyt on hyvä ajankohta toteuttaa ja aikaistaa kunnostus- ja korjaustöitä hallinnoimissamme Museoviraston kohteissa, koska museoissa ei ole kävijöitä,…

Kuva: Valokuvaaja Jussi Vierimaa, Turku.
| Uutinen

Turun Pihlajaniemen pohjoisosan suunnitelmia muokataan asukkaiden palautteiden pohjalta

Turun Pihlajaniemen uuden asuin- ja virkistysalueen asemakaavaprosessi etenee. Asemakaavaluonnos hyväksyttiin 11.2. Turun kaupunkiympäristölautakunnassa. Suunnittelua jatketaan huomioimalla luonnoksesta saatua asukaspalautetta ja samalla valmistaudutaan ensimmäisten kortteleiden tontinluovutuskilpailuun. Vähäheikkiläntien varren suunnitelmia muutetaan Asemakaavaluonnoksesta annetussa palautteessa pidettiin Vähäheikkiläntien varren rakennuksia liian korkeina ja muurimaisina. Jatkosuunnittelussa rakennusten korkeutta madalletaan ja Vähäheikkiläntien varteen lisätään vihervyöhyke puuistutuksineen…

| 2020

Tuhti tietopaketti Senaatin vuoden 2019 tekemisistä julkaistu

Senaatin yhteiskuntavastuuraportti, joka on samalla vuosikertomuksemme, on julkaistu verkkoraporttina osoitteessa www.senaatti.fi/yhteiskuntavastuuraportti2019.  Raportti kertoo kattavasti vuoden 2019 toiminnastamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.  Vuonna 2019 Senaatin vastuullisuustavoitteet liittyivät erityisesti tilatehokkuuteen ja tilojen yhteiskäyttöisyyden edistämiseen, energiakulutukseen ja päästöjen vähentämiseen sekä hyvien sisäolosuhteiden varmistamiseen. Saavutimme kaikki valtiovarainministeriön meille asettamat tulos- ja palvelutavoitteet.

Lintulahdenkatu 5.
| 2020

Senaatti tukee palvelutoimittajiaan nopeuttamalla laskujen maksamista

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt haluaa helpottaa palvelutoimittajiensa tilannetta koronapandemian aikana. Tämän vuoksi palvelutoimittajien laskut pyritään maksamaan sovittuja maksuaikoja nopeammin eli käytännössä ennen eräpäivää. Senaatti on valtion kiinteistöistä ja työympäristöistä vastaava valtion sisäinen palveluntuottaja, jonka toiminnassa kumppaneilla eli palveluntuottajilla on merkittävä rooli. Noin 90 % Senaatin työtehtävistä ostetaan palvelutoimittajilta, kuten kiinteistöpalvelu-…

| Uutinen

Senaatilta 100 %:n vuokranalennus vaikeuksissa oleville pk-yrityksille

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on tehnyt poikkeusjärjestelyjä yksityisten vuokralaistensa vuokranmaksuun ja haluaa omalta osaltaan helpottaa pk-yritysten tilannetta koronapandemian aikana. Senaatti antaa tarvittaessa 100 % vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhdistyksille. Poikkeusjärjestelyt vuokranmaksussa koskevat Senaatin vuokralaisina olevia yksityisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhdistyksiä,…

| Uutinen

Sesamit, Hupit ja Työ 2.0 Lab suljetaan toistaiseksi

Senaatissa asiakkaiden, työntekijöiden ja tilojen käyttäjien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia. Tästä syystä Senaatin Helsingin ja Kuopion Sesamit, Pasilan ja Turun Hupit sekä Helsingin Työ 2.0 Lab on toistaiseksi suljettu asiakkailta koronaviruksen leviämisen varalta. Seuraamme tilannetta ja tulemme päivittämään tiedot tilojen avautumisesta Sesamin, Hupin ja Työ 2.0 Labin nettisivuille sekä…