Siirry sisältöön
Valtioneuvoston kanslia

Tilankäyttö- ja kustannustieto

HTH tukee valtion konserniohjauksen syventämistä ja yhteisten palveluiden kehittämistä. Palvelu tarjoaa ministeriölle tietopohjan tehdä rahoituslinjauksia ja seurata niiden toteutumista toimitilojen osalta. HTH Konserniraportointi kokoaa hallinnonalojen ja tulosyksiköiden tunnuslukutiedot vertailukelpoiseen muotoon. Jokainen tulosohjaaja voi nähdä miten omien tulosyksiköiden tunnusluvut suhtautuvat verrokkiryhmässä.

Palvelusta saatavaa tietoa

HTH-tietopalvelu tarjoaa ajantasaista tietoa mm. seuraavia tilankäytön ja kustannusten tunnuslukuja ja tietoja:

Yhtenäiset mittarit

 • Kohteiden kustannukset
 • Yksiköiden tilankäyttö
 • Tilankäytön tehokkuus

Toimistotilojen käyttäjiä hyödyttävät tiedot

 • Rakennus- ja aluekohtaiset kustannuserot
 • Yksiköiden ja liiketoiminta-alueiden kustannukset ja tilankäyttö
 • Toimistotilojen väljyys ja tyhjät tilat
 • Sopimussitoumukset ja muutosmahdollisuudet

Erityistilojen käyttäjiä hyödyttävät tiedot

 • Rakennus- ja aluekohtaiset kustannuserot
 • Erityistilojen kustannuserot alueittain
 • Toiminnallisen yksikön tilankäytön tehokkuus

HTH-tiedon hyödyntäminen

HTH-tietoa voi hyödyntää valtioyhteisön johtamisen eri tasoilla:

Valtioyhteisön taso

 • Valtiotason toimitila- ja ympäristötavoitteiden asettaminen
 • Valtion toimitilastrategian laadinta
 • Budjetointi
 • Tavoitteiden saavuttamisen todentaminen

Hallinnonalataso

 • Hallinnonalan toimitila- ja ympäristötavoitteiden asettaminen
 • Hallinnonalan toimitilastrateginen suunnittelu
 • Tulosohjaus
 • Budjetointi
 • Tavoitteiden saavuttamisen todentaminen

Virastot ja laitokset

 • Suurten virastojen toimitilastrateginen suunnittelu
 • Tulosohjaus
 • Budjetointi
 • Taloushallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Tietohallinto
 • Ympäristöhallinto
 • Tavoitteiden saavuttamisen todentaminen

Anna palautetta