Siirry sisältöön

Rakennuttaminen, ylläpito ja vuokraus

Rakennutamme valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus ja tilojen toimivuus.

Tavoitteenamme on ylläpitää hallinnassamme olevaa kiinteistövarallisuutta siten, että kiinteistöjen arvo ja käytettävyys säilyvät. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiakulutuksen vähentämisessä.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes reilut 9000 rakennusta. Vuokraamme toimitiloja valtionhallinnon virastoille ja laitoksille ja tuotamme kiinteistöihin asiakkaiden tarvitsemat palvelut.

Rakennuttaminen

Valtion linjausten mukaisesti uudisrakentamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Mikäli valtiolla ei ole tarjota sopivaa tilaa, hyödynnetään myös yksityisten markkinoiden vapaita toimitiloja. Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen.

Lisää rakennuttamisesta

Ylläpito

Tavoitteena on toteuttaa ylläpito kustannustehokkaasti ja saavuttaa asetetut kulutustavoitteet. Lähes 200 Senaatin kohdetta on liitetty kiinteistönhoitoliikkeiden rakennusautomaation etävalvontapalveluihin - tavoitteena on parantaa liitettyjen kohteiden käyttäjätyytyväisyyttä, sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta.

Lisää ylläpidosta

Vuokraus

Valtion keskitetyllä kiinteistönomistuksella varmistetaan kiinteistöjen riittävä ylläpito, tarvittavat investoinnit ja elinkaarikustannusten huomioiminen sekä vahva kiinteistöosaaminen. Lisäksi pystytään paremmin hallitsemaan kiinteistöihin liittyvät riskit, kuten niiden jääminen tarpeettomiksi.

Lisää vuokrauksesta

Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä rakennuttajana haluamme olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennus- ja kiinteistöalalta. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Lisää talousrikollisuuden torjunnasta

Sisäilma

Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista. Toimintamme tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen.

Lisää sisäilmasta

Energiankäyttö

Senaatti-kiinteistöt pyrkii aktiivisesti energiankäytön vähentämiseen seurannan, valvonnan, sopimusmallien ja ohjeistuksen avulla.

Senaatin käyttäjäsähköprojektin tavoitteena on alentaa kiinteistöjen käyttäjäsähkön kulutusta sekä motivoida kiinteistöjen käyttäjiä kiinnittämään huomiota omaan energiankäyttöönsä ja sen ympäristövaikutuksiin.

Lisää energiankäytöstä ja käyttäjäsähköprojektista