Rakennuttaminen ja ylläpito

Rakennutamme asiakkaillemme eli valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus ja tilojen toimivuus. Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen.

Tavoitteenamme on ylläpitää hallinnassamme olevaa kiinteistövarallisuutta siten, että kiinteistöjen arvo ja käytettävyys säilyvät. Tavoitteena on toteuttaa ylläpito kustannustehokkaasti ja saavuttaa asetetut kulutustavoitteet. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiakulutuksen vähentämisessä.

Rakennuttaminen

Valtion linjausten mukaisesti uudisrakentamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Mikäli valtiolla ei ole tarjota sopivaa tilaa, hyödynnetään myös yksityisten markkinoiden vapaita toimitiloja.

Lue lisää

Ylläpito

Lähes 200 Senaatin kohdetta on liitetty kiinteistönhoitoliikkeiden rakennusautomaation etävalvontapalveluihin - tavoitteena on parantaa liitettyjen kohteiden käyttäjätyytyväisyyttä, sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta.

Lue lisää

Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä rakennuttajana haluamme olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennus- ja kiinteistöalalta. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Lue lisää

Sisäilma

Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista. Toimintamme tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen.

Lue lisää