Palvelumme muodostuu kokonaisuudesta

Olemme valtionhallinnon työympäristökumppani ja autamme asiakkaitamme työskentelemään fiksummin.

Visiomme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Työympäristö- ja toimitilajohtamisen tuki

Tehostamme kanssasi tilankäyttöä ja optimoimme toimitilakustannuksia.

Työympäristöt ja toimitilat ovat organisaatiolle strateginen resurssi, jonka kautta voidaan vaikuttaa organisaation suorituskykyyn, henkilöstön hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Varmistamme, että sinulla on hyvä näkymä organisaatiosi tiloihin, työnteon tapoihin, tilankäyttöön sekä niihin liittyviin kustannuksiin. Autamme organisaatiotasi laatimaan toimitilastrategian, jonka ohjaamana organisaatiosi toimitiloja ja työympäristöjä sekä niiden käyttöä yhdessä kehitetään ja autamme sen käytäntöön viemisessä.

Työympäristö- ja toimitilajohtamisen palvelumme ansiosta teet perusteltuja päätöksiä ja voit saavuttaa merkittäviä säästöjä organisaatiosi toimitilakuluissa.

Työympäristö- ja toimitilapalvelut

Suunnittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa uusia työnteon tapoja tukevan työympäristön, tarvittaessa toimitila- ja turvallisuuspalveluineen.

Olipa kyse monitilatoimistosta tai erityistiloista, työympäristöjen ja toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on aina organisaation ydintehtävän ja suorituskykytekijöiden syvällinen ymmärrys. Ennen uuden työympäristön suunnittelua kuuntelemme ja keskustelemme, jotta ymmärrämme organisaation nykytilanteen, toiveet, tulevaisuuden tarpeet sekä reunaehdot. Näin muodostuu yhteinen näkemys siitä, mitä tehdään, ja osaamme kytkeä muutosprojektiin juuri oikeat asiantuntijat. Monilla asiakkaillamme työ perustuu yhdessä tuellamme luotuun valtakunnalliseen toimitilakonseptiin.

Toimitamme kokonaisuuden avaimet käteen -periaatteella. Kartoitamme tarvettasi vastaavan tilaratkaisun valtion tilakannasta tai yksityisestä markkinasta. Huolehdimme tilavaihtoehtojen kartoittamisesta, sopimusten neuvottelusta ja muutostöiden valvonnasta. Tarvittaessa autamme tarpeettomien vuokrasopimusten uudelleenjärjestelyissä.

Tuemme sinua uuden työnteon tavan omaksumisessa ja työympäristön yhteisten pelisääntöjen luomisessa yhdessä henkilöstön kanssa. Varmistamme viestimällä ja valmentamalla, että henkilöstö kokee muutosprosessin myönteisenä ja heillä on hyvät edellytykset toimia uudessa työympäristössä.

Varmistamme, että täyden palvelun työympäristö on muuttovalmis sovitusti. Autamme pääsemään nopeasti ja vaivattomasti kiinni tuottavaan työhön. Varmistamme jatkuvan kehityksen hienosäätämällä työympäristöä ja työnteon tapoja sekä hallinnoimalla palvelusopimuksia.

Lue lisää toimitilapalveluista
Tutustu Senaatin Muuton tukeen

Tarjoamme valtionhallinnolle joustavia, yhteiskäyttöisiä työympäristöjä työntekoon. Tutustu yhteisöllisen työn Hupiin ja kaikille valtionhallinnon työntekijöille avattuun Senaatin monitilaympäristöön Senaatin Sesamiin.

Työympäristön turvallisuuspalvelut

Autamme valtionhallinnon organisaatioita optimoimaan työympäristön turvallisuuden oikealle tasolle.

Valtionhallinnossa halutaan yhä useammin hankkia turvallisuusjärjestelmät ja -palvelut osana täyden palvelun työympäristöä. Olemme vahvistaneet palveluvalikoimaamme, jotta voimme nyt tarjota myös turvallisuuspalvelut osana työympäristöä.

Käytännössä me kartoitamme ja analysoimme työympäristön turvallisuutta, kehitämme ja optimoimme turvallisuustasoa sekä kehitämme turvallisuusosaamista esimerkiksi kouluttamalla. Me myös tuotamme turvallisuuspalveluita laitteiden ja järjestelmien hankinnasta, toteutuksesta ja ylläpidosta aina operatiivisiin ja pääkäyttöpalveluihin.

Valtionhallinnon organisaatiot hyötyvät palveluissamme työympäristöturvallisuuden asiantuntemuksesta, helposta ostamisesta ja kustannustehokkuudesta.

Digitaalisen työnteon valmiuksien kehittäminen

Autamme asiakkaitamme virtuaalisten työympäristöjen ja työkalujen suunnittelussa, käyttöönotossa ja kouluttamisessa.

Työympäristöratkaisujemme lähtökohtana on sujuvan mobiilin ja monipaikkaisen työnteon tukeminen. Tämä edellyttää esimerkiksi langattomia verkkoja, modernia ja käyttäjäystävällistä kokous- ja AV-tekniikkaa, turvatulostamisen ratkaisuja sekä fiksuja kulunvalvonnan ja työajanseurannan ratkaisuja.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa.

Muutosjohtamisen tuki ja valmennukset

Autamme sitouttamaan, innostamaan ja valmentamaan organisaation muutokseen.

Uudenlaiseen työnteon tapaan siirtyminen on koko organisaatiolle iso muutos. Hyvällä muutosjohtamisella voidaan varmistaa organisaation toimintakyky muutostilanteessa.

Autamme asiakkaitamme kytkemään työympäristömuutoksen osaksi strategista kehittämistä. Tuemme muutoksen hallitussa läpiviennissä tavalla, joka huomioi aina organisaation tarpeen ja toimintakulttuurin. Tuellamme osallistat henkilöstön muutosprosessiin ja vaikutat siten keskeisellä tavalla heidän sitoutumiseensa.

Valmennamme henkilöstön uuteen työnteon tapaan ja suunnittelemme yhdessä uuden työympäristön käyttöönoton, jotta töiden aloittaminen uudessa ympäristössä käy mahdollisimman sujuvasti.

Työnteon tapojen ja suorituskyvyn kehittäminen

Mittaamme organisaation tietotyön suorituskykyä, jotta saamme tarkan tilannekuvan työskentelyn käytännöistä ja osaamme kehittää oikeita asioita.

Suuri osa valtionhallinnossa tehtävästä työstä on tietotyötä. Digitalisaatio on muuttanut tietotyön tekemisen tapoja niin nopeasti, että me ihmiset emme aina tahdo pysyä perässä. Siksi välillä pitää pysähtyä varmistamaan, että työt tehdään fiksusti. Muuten saatamme vaikkapa käyttää arvokkaan aikamme yksinkertaisiin rutiinitöihin, jotka voisi tehdä ripeämmin teknologian avulla.

Kun tietotyötä tehdään mahdollisimman fiksusti, on töissä mukavampaa, organisaatio onnistuu tehtävässään ja veroeurot riittävät paremmin. Resurssit ovat viisaassa käytössä.

Lue lisää tietotyön suorituskyvyn mittaamisesta tietotyön asiantuntijamme Heljä Franssilan artikkelista.

Tietotyön suorituskyky artikkeli

Katso video

Suorituskyky-animaatio