Siirry sisältöön

Asiantuntijoitamme - Senaatti-kiinteistöt

Työympäristökehittäminen

Reetta Ripatti-Jokela Reetta Ripatti-Jokela

Reetta Ripatti-Jokela, työympäristöyksikön päällikkö

Kun asiakkaamme virittelevät työympäristömuutoksia, olemme heidän tukenaan alusta loppuun asti. Itselleni avautui pari vuosikymmentä sitten mahdollisuus aloittaa yhtenä työympäristökehittämisen uranuurtajista Suomessa, ja laaja kokonaiskuva ja tulevaisuuden kehityssuunnat ovat vahvuuksiani. Näinä vuosina työympäristökehittäminen on laajentunut tilasuunnittelusta monitieteiseksi asiantuntijuusalueeksi. Samalla on alettu ymmärtää entistä paremmin, millaisia strategisia mahdollisuuksia työympäristöt avaavat organisaatioiden johtamisessa.

Lue lisää aiheesta Reetta Ripatti-Jokela, työympäristöyksikön päällikkö
Riikka Manninen Riikka Manninen

Riikka Manninen, asiantuntija, työympäristöt

Tulevaisuuden pohtiminen on erottamaton osa työtäni, sillä työympäristöratkaisujen on tarkoitus toimia vuosikymmeniä. Siksi hankkeissamme yhdistyvät erilaisten vaihtoehtojen vertailu, teknologisen kehityksen vaikutusten ennakointi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen linkittyvien ratkaisujen etsiminen. Asiakasprojektien lisäksi työhöni kuuluu sisäistä kehittämistyötä. Olen muun muassa mukana jatkokehittämässä Senaatin Sesamia yhä paremmaksi yhteiskäyttötilaksi.

Lue lisää aiheesta Riikka Manninen, asiantuntija, työympäristöt
Pertti Siekkinen Pertti Siekkinen

Pertti Siekkinen, erityisasiantuntija, muutosjohtaminen

Tavoitteenani on luoda huomisen työympäristö, jossa viihdytään ja saadaan asioita aikaan. Työskentelen tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme johdon ja henkilöstön kanssa. Työympäristön kehittämisen suurin muutos alkaa usein vasta, kun muutetaan uusin toimitiloihin. Tämä kaikki vaatii ihmisten välistä vuorovaikutusta – keskustelu on tärkeää. Työympäristö on monen osatekijän kokonaisuus. Kun toimitiloja muutetaan, digitaalisten ratkaisujen ja työnteon tapojen uudistamisen tarvetta ei voi liikaa korostaa.

Lue lisää aiheesta Pertti Siekkinen, erityisasiantuntija, muutosjohtaminen
Heljä Franssila

Heljä Franssila, erityisasiantuntija, tietotyö

Olen kutsumustyössä parantamassa tietotyötä tekevien organisaatioiden ja eri henkilöstöryhmien aikaansaamisen mahdollisuuksia. Missioni on mahdollistaa valtiolla työn tekeminen hyvin ja vaikuttavasti – joka päivä! Päätehtävänäni on niin henkilökohtaisen kuin yhteisötasoisen tietotyön menetelmien ja käytäntöjen parantamisen työkalujen tarjoaminen ja juurruttaminen asiakkaidemme arkeen. Vastaan Senaatissa tietotyön suorituskyvyn mittaamisen ja kehittämisen palveluista, osana työympäristöyksikköä. Olen myös mukana työympäristökehittämisen ja muutosjohtamisen palveluiden toteutuksessa.

Lue lisää aiheesta Heljä Franssila, erityisasiantuntija, tietotyö

Toimipisteverkoston kehittäminen ja konseptointi

Anne Sundqvist, erityisasiantuntija, valtakunnalliset toimitila- ja työympäristökonseptit

Työympäristön kehittämisen keskiössä on aina ihminen. Tuotan yhteistyössä moniammatillisen kumppaniverkoston kanssa valtionhallinnolle asiakas- ja toimintalähtöisiä konsepteja, jotka tähtäävät asiakkaan toiminnan ja tilojen uudistamiseen. Työni keskeisiä kulmakiviä ovat kokonaisvaltainen tarkastelu, muotoiluajattelu ja datan hyödyntäminen. Tärkeintä on, että konsepteja kehitetään palvelun tai tilan käyttäjän tarpeiden mukaan. Pidän huolta siitä, että muutokseen liittyvät ihmiset pääsevät osallistumaan kehittämiseen monin eri tavoin ja heidän äänensä saadaan kuuluviin.

Lue lisää aiheesta Anne Sundqvist, erityisasiantuntija, valtakunnalliset toimitila- ja työympäristökonseptit

Kulttuurikohteet

Selja Flink, rakennuttajapäällikkö

Vanhat talot kiehtoivat minua jo lapsena. Niinpä koko työurani arkkitehtina on mennyt tavalla tai toisella historiallisten rakennusten kanssa puuhaillessa. Kymmenen viime vuotta olen erikoistunut Suomessa aika harvinaiseen yhdistelmään eli restaurointiin ja rakennuttamiseen. Korjaushankkeissa haluan taata historiallisille rakennuksille kunnioittavan kohtelun. Esteettömyys alkoi tuntua tärkeältä, kun vastuullani oli linnoja ja museoita. Kaikkien pitää päästä verorahoilla hoidettaviin kohteisiin.

Lue lisää aiheesta Selja Flink, rakennuttajapäällikkö

Sisäolosuhteet

Anne Korpi Anne Korpi

Anne Korpi, erityisasiantuntija, sisäolosuhteet

Työpaikan sisäolosuhteet ovat todennäköisesti kunnossa, jos niihin ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Tilojemme käyttäjät kuitenkin raportoivat talvella kylmyydestä, ilmastoinnin aiheuttamasta vedosta ja sisäilman tunkkaisuudesta. Kehitän työssäni sellaisia menettelytapoja ja toimia, joilla varmistetaan valtion työpaikkojen sisäilman laatua ja sisäolosuhteiden hallinta niin, että asiakkaidemme työympäristöt olisivat miellyttäviä ja terveyttä ylläpitäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muun muassa tuotan asiaan liittyviä ohjeita, malleja ja linjauksia perusteluineen.

Lue lisää aiheesta Anne Korpi, erityisasiantuntija, sisäolosuhteet

Ylläpito

Esa Halmetoja Esa Halmetoja

Esa Halmetoja, erityisasiantuntija, ylläpidon digitalisaatio

Kuvaan usein itseäni sanoilla ”pesun ja linkouksen kestävä sähkömies". Olen aloittanut työurani sähköasentajana talonrakennustyömailla 18-vuotiaana. Monien työnantajien ja jatkotutkintojen siivittämänä olen päätynyt erityisasiantuntijaksi Senaatille, kehittämään älykkäitä työympäristöjä. Olen luonteeltani paitsi päättäväinen myös utelias. Nykyisessä tehtävässäni onneksi tutkittavaa ja kokeiltavaa riittää. Haasteet ovatkin intohimoni ja ratkaisun löytäminen ongelmaan on paras palkinto.

Lue lisää aiheesta Esa Halmetoja, erityisasiantuntija, ylläpidon digitalisaatio

Pasi Pipatti, erityisasiantuntija, sisäolosuhde ja energia

Kun tilojemme käyttäjä on tyytyväinen, Senaatti on onnistunut toiminnassaan. Työni tähtäimenä on pitää rakennuksemme hyvässä kunnossa, sisäolosuhteet laadukkaana ja toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. Parhaita onnistumisia ovat ne hetket, kun jostakin kehityshankkeestamme syntyy uusi, valtakunnallinen toimintamalli. Tällainen on esimerkiksi sisäolosuhteiden seurantajärjestelmä, jonka olemme ottaneet käyttöön jo 80 kohteessamme.

Lue lisää aiheesta Pasi Pipatti, erityisasiantuntija, sisäolosuhde ja energia

Rakennuttaminen

Markku Inkeroinen, rakennuttajapäällikkö

Työssäni tärkeintä on tilojen käyttäjien tyytyväisyys. Rakennushankkeissa täytyy ottaa huomioon aikataulu, raha ja laatu, mutta kyse ei ole pelkästä tekniikasta vaan ennen kaikkea ihmisistä – asiakkaidemme tiloissa täytyy olla hyvä tehdä töitä. Rakennuttajapäällikkönä johdan Senaatin kärkihankkeita ja teen tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja oman väkemme kanssa niin Helsingissä kuin alueillakin. Yksi pääperiaatteistani on joukkuepelaaminen. Yhdessä me näitä töitä teemme, ja jokaisella on hyvä olla kädet savessa.

Lue lisää aiheesta Markku Inkeroinen, rakennuttajapäällikkö