Organisaatio

Palvelemme 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Toimipisteemme

Senaatti-kiinteistöissä on kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita.
Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista, toimittajaverkostosta käytännön toiminnan tasolla sekä rakennuttamisesta vastaa operatiivinen yksikkö,
jonka alaisuudessa toimii neljä aluetta. Alueorganisaation vastuulla ovat muun muassa kiinteistöjen vuokraus ja isännöinti sekä ylläpitoon ja muihin palveluihin liittyvät tehtävät.

Toimialat

Senaatti-kiinteistöissä on kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Toimialat

Alueet

Asiakaspalvelusta, kiinteistöjen vuokrauksesta, isännöinnistä ja kiinteistönhoitoon liittyvistä asioista huolehtii Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio, joka muodostuu neljästä alueesta.

Alueet

Hallitus

Valtiovarainministeriö on nimittänyt Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenet vuodelle 2018.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa agronomi, MML, ekonomi Jarmo Vaittinen ja varapuheenjohtajana DI, Senior Advisor Kari Ruohonen.

Uusia jäseniä ovat Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls sekä valtiovarainministeriöstä lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen. Henkilöstön edustajaksi on nimitetty projektipäällikkö Sonja Nybonn, varajäsenenään asiantuntija Ritva Peiponen.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna liikelaitoksen johtamisessa on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimitusjohtaja toimii. Johtoryhmä käsittelee liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat.

Johtoryhmän kokoonpano