Lähtökohtana avoin, verkottunut kehitystyö

Kehitys- ja innovaatiotyömme tavoitteena on syvällisesti ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Pitkät perinteet kehittämistoiminnassa

Senaatti-kiinteistöillä on pitkät perinteet kiinteistö- ja rakennusalan kehittämistoiminnassa. Keskeisen osan kehittämishankkeista muodostavat sidosryhmäprojektit, joissa on mukana myös muita alan yrityksiä.

Kehitys- ja innovaatiotyömme tavoitteena on syvällisesti ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Kehittämistoimintamme lähtökohtana on avoin, verkottunut kehitystyö sidosryhmien, asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Olemme sitoutuneet avoimesti jakamaan kehitystyömme tuloksia sekä osallistumaan aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Vuosittain olemme mukana noin 10 tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos. Esimerkkinä hankkeista PATI - palvelu korvaa tilan, johon voit tutustua tarkemmin alla olevasta linkistä.

PATI - palvelu korvaa tilan

Työympäristötutkimukset

Osallistumme aktiivisesti asiakas- ja käyttäjälähtöiseen sekä monitieteelliseen työympäristötutkimuksiin liittyviin hankkeisiin. Asiakastyöhömme liittyen olemme erityisesti mukana selvittämässä toimintaympäristön muutosten sekä tieto- ja kommunikaatioteknologian vaikutuksia organisaation toimintatapoihin sekä työympäristö- ja toimitilaratkaisuihin.

Osallistumme aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Liiketoiminnan kehittämisestä meillä vastaa Strategia, kehittäminen ja tietohallinto -yksikkö, jonka johtajana toimii Kaj Hedvall.