Siirry sisältöön
Tulli Pasila

Kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteenamme on ylläpitää hallinnassamme olevaa kiinteistövarallisuutta siten, että kiinteistöjen arvo ja käytettävyys säilyvät. Tavoitteena on toteuttaa ylläpitokulut kustannustehokkaasti ja saavuttaa asetetut kulutustavoitteet. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiankulutuksen vähentämisessä.

Tutkitusti tehokasta kiinteistöjen ylläpitoa

Olemme mukana KTI:n vertailussa, jossa tarkastellaan kiinteistöjen ylläpitokuluja ja asiakastyytyväisyyttä. Vertailun mukaan pystymme muun muassa suuren ostovolyymin ansiosta toteuttamaan kiinteistöjemme ylläpitokulut erittäin kustannustehokkaasti. Käytämme myös kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin ja korjausinvestointeihin selvästi enemmän kuin tutkimuksessa mukana olleet yksityiset yritykset.

Senaatti Senaatti

Alan parhaat käytännöt

Ylläpitoprosessimme yhtenä tehtävänä on löytää ja ottaa käyttöön alan parhaat käytännöt. Vuosittain tehdään kiinteistökannan arviointi, jonka perusteella laaditaan kiinteistöille vuosisuunnitelma ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat.

Kilpailutamme kiinteistöjemme kiinteistönhoidon valtakunnallisesti toimivien palveluntuottajiemme kesken. Kumppanuuden tavoitteena on syventää eri osapuolten välistä kehittämisyhteistyötä ja tehostaa toimintamalleja laadun parantamiseksi ja kustannustason hallitsemiseksi.

Lähes 200 kohdettamme on liitetty kiinteistönhoitoliikkeiden rakennusautomaation etävalvontapalveluihin. Etävalvonnan tavoitteena on parantaa liitettyjen kohteiden käyttäjätyytyväisyyttä, sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta.

Ylläpidon ohjeistoon liittyen lisätietoja antaa ylläpidon asiantuntijamme Juuso Anttonen, p. +358 40 507 5369.

Ylläpitoon liittyviä toimintakohtaisia ohjeita löytyy materiaalipankistamme.

Palvelupyynnöt

Senaattila palvelupyyntökanava on yhteydenpidon ja tiedonvälityksen apuväline Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisille. Täällä ilmoitat toimitiloihisi liittyvistä vioista, voit seurata palvelupyyntöjesi etenemistä ja näet tilojasi koskevat tiedotteet.

Palvelupyyntökanavan tavoitteena on kehittää kiinteistöjä koskevaa viestintää ja siten osaltaan varmistaa, että toimitilat ovat turvallisia, toimivia ja viihtyisiä.

Palvelua voidaan tarjota kaikille Senaatti-kiinteistöjen vuokraamissa tiloissa toimiville asiakkaille. Sen käyttöönotosta sovitaan kunkin kohteen kiinteistöpäällikön kanssa. Ohjelman käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Senaattila
Tulli Pasila

Panostukset sisäolosuhteisiin

Senaatilla on käynnissä ennakoiva sisäolosuhdetoimintaohjelma, jossa kehitetään tarvittavat ohjeet, työkalut ja toimintamallit ennakoinnin eri osa-alueiden toteuttamiseksi niin ratkaisu- ja rakennuttamis- kuin ylläpitoprosesseissa.

Lue lisää sisäolosuhteista