Siirry sisältöön

Vastuullisuuden painopistealueet

Senaatin vastuullisuuden painopistealueissa otetaan huomioon kattavasti ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö- ja rakennusalalla korostuvat erityisesti ympäristöön liittyvät näkökohdat, joista keskeisimpiä ovat päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Kiinteistöt ja rakentaminen tuottavat noin 40 % Suomen päästöistä. Senaatilla on hiilineutraalisuusohjelma, joka pyrkii ylläpidon päästöjen nollaamiseen muutamassa vuodessa ja päästöttömyyteen vuoteen 2035 mennessä.

Energiatehokkuus

Olemme tehneet systemaattisesti töitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuus on keskeisessä roolissa pyrittäessä päästöttömiin kiinteistöihin.

Kiertotalous

Pyrimme toteuttamaan rakennus- ja kunnossapitohankkeet kiertotalouden periaatteiden mukaisesti osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Jätehuoltoa varten on laadittu omat toimintaohjeet.

Ympäristöriskien hallinta

Meillä on säännölliset käytännöt ympäristöriskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi sekä häiriötilanteisiin reagoimiseksi.
Varastoimme kemikaalit ja polttoaineeet huolellisesti ja niitä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuus

Suomen valtio on sitoutunut luonnonmonimuotoisuuden säilymiseen. Senaatilla on toimintamalli luontoarvojen säilymiselle ja edistämiselle.

Terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet

Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen ja turvallinen työympäristö on edellytyksenä kestäville vuokrasuhteille ja hyvälle yhteistoiminnalle osapuolten kesken.

Esteettömyys

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme esteettömiä toimitila- ja työympäristöratkaisuja. Pyrimme toimimaan esteettömyyden esikuvana muille julkisia rakennuksia hallinnoiville organisaatioille.

Arvorakennukset ja vastuusuojelu

Hallinnassamme olevista rakennuksista noin 600 on virallisesti suojeltu. Meillä on keskeinen rooli valtion rakennusperinnön vaalimisessa. Lisäksi huolehdimme oma-aloitteisesti myös ei-suojelluista arvorakennuksista samoilla periaatteilla kuin virallisesti suojelluista kohteista.

Talousrikollisuuden torjunta ja vastuulliset hankinnat

Noudatamme hankinnoissamme julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Olemme laatineet talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimintaohjeet, joissa on kuvattu vaatimukset eri osapuolille talousrikollisuuden torjunnassa.

Anna palautetta