Siirry sisältöön

Rakennuttaminen ja vuokraus

Rakennutamme valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus ja tilojen toimivuus.

Vuokraamme toimitiloja valtionhallinnolle ja tuotamme kiinteistöihin asiakkaiden tarvitsemat palvelut.

Ohjeet ja mallit (mm. työmaataulut ja graafiset ohjeet) löydät julkisesta materiaalipankistamme.

Rakennustyömaa.

Rakennuttaminen

Valtion linjausten mukaisesti uudisrakentamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Mikäli valtiolla ei ole tarjota sopivaa tilaa, hyödynnetään myös yksityisten markkinoiden vapaita toimitiloja. Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen.

Lisää rakennuttamisesta

Vuokraus

Valtion keskitetyllä kiinteistönomistuksella varmistetaan kiinteistöjen riittävä ylläpito, tarvittavat investoinnit ja elinkaarikustannusten huomioiminen sekä vahva kiinteistöosaaminen. Lisäksi pystytään paremmin hallitsemaan kiinteistöihin liittyvät riskit, kuten niiden jääminen tarpeettomiksi.

Lisää vuokrauksesta

Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä rakennuttajana haluamme olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennus- ja kiinteistöalalta. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Lisää talousrikollisuuden torjunnasta

Sisäilma

Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista. Toimintamme tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen.

Lisää sisäolosuhteista
Asiakaspäällikkö Lasse Koponen mobiilityö Mobiilityö

Energiankäyttö

Senaatti-kiinteistöt pyrkii aktiivisesti energiankäytön vähentämiseen seurannan, valvonnan, sopimusmallien ja ohjeistuksen avulla.

Rakennusautomaation etävalvonta on otettu käyttöön lähes kaikissa soveltuvissa kohteissa osana nykyistä kiinteistönhoidon puitesopimusta. Kiinteistönhoitoliikkeiden etävalvontakeskukset parantavat yhteistyössä paikallisen kiinteistönhoidon kanssa valvomiensa kohteiden sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta.

Lisää energiankäytöstä