Gå till innehållet

Utveckling av arbetssätt och prestanda

Vi mäter organisationens prestanda i kunskapsarbete, så att vi får en exakt lägesbild av arbetsrutinerna och kan utveckla de rätta sakerna.

Vi säkerställer att arbetet görs på ett smart sätt

En stor del av det arbete som utförs inom statsförvaltningen är informationsarbete. Digitaliseringen har förändrat sätten att utföra informationsarbete så snabbt att vi människor inte alltid lyckas hänga med. Därför är det viktigt att ibland stanna upp och kolla att arbetet utförs på ett smart sätt. Annars kan det hända att vi använder vår värdefulla tid på enkla rutinuppgifter, som kunde göras snabbare med teknologi.

Då informationsarbetet utförs så smart som möjligt, är det trevligare i arbetet, organisationen är framgångsrik i sin uppgift och skattemedlen räcker till bättre. Resurserna används på ett klokt sätt.

Ge feedback