Gå till innehållet

Framförhållning är det bästa sättet att åtgärda problem med inomhusluften

När problem med inomhusluften förebyggs på förhand, minskar både de negativa konsekvenserna för människor och kostnaderna. I bästa fall börjar framförhållningen redan i byggnadsskedet och fortsätter som planerat med kontinuerlig övervakning av förhållandena och regelbundna besiktningar. 

Pasi Pipatti.

Artiklar om ämnet

Ge feedback