Våra tjänster är en helhet

Vi är statsförvaltningens arbetsmiljöpartner och vi hjälper våra kunder att arbeta smartare.

Vår vision är att finska staten är en föregångare inom nya arbetssätt och arbetsmiljöer.

Stöd för arbetsmiljö- och lokalitetsledning

Tillsammans med dig effektiviserar vi rumsanvändningen och optimerar lokalkostnaderna.

Arbetsmiljö- och lokalitetstjänster

Vi planerar och genomför speciallokaler och multifunktionella miljöer och för dessa färdigt konkurrensutsatta tjänstepaket.

Arbetsmiljö- och säkerhetstjänster

Vi erbjuder konsulttjänster för arbetsmiljösäkerhet och producerar säkerhetstjänster.

Utveckling av färdigheter för digitala arbetssätt

Vi hjälper med planering, drifttagning och utbildning för virtuella arbetsmiljöer och verktyg.

Utveckling av arbetssätt och prestanda

Vi mäter organisationens prestanda i kunskapsarbete, så att vi får en exakt lägesbild av arbetsrutinerna och kan utveckla de rätta sakerna.

Stöd och coachning för ändringsledning

Vi hjälper dig att engagera, entusiasmera och coacha organisationen till en ändring.