Siirry sisältöön

Utvecklingsverksamhet

Vi deltar aktivt i forskningsprojekt som gäller arbetsmiljön. För utvecklingen av Senatfastigheters affärsverksamhet svarar enheten för Strategi, uveckling och informationshantering under ledning av direktör Kaj Hedvall.

Öppet utvecklingsarbete

Senatfastigheter har långa traditioner i utvecklingen av fastighets- och byggbranschen. En väsentlig del av utvecklingsprojekten utgörs av intressegruppsprojekt där också andra företag i branschen deltar.

Målet med Senatfastigheters utvecklings- och innovationsarbete är att förstå kundens behov och branschens utveckling på djupet och på så sätt att skapa lösningar som till och med är ett steg före förväntningarna. Målet är att verka som föregångare i branschen samt att vara aktiv i att främja och skapa spelregler och verksamhetsmodeller.

Utgångspunkten för vår utvecklingsverksamhet är ett öppet nätverk med intressegrupperna, kunderna och branschens övriga aktörer. I vårt utvecklingsarbete har vi öppet förbundit oss till att dela resultaten av vårt utvecklingsarbete samt att delta aktivt i branschens gemensamma forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Vi deltar årligen i 10 forsknings- och utvecklingsprojekt, för vilkas realisering en utomstående organisation bär ansvaret, till exempel ett forskningsinstitut. Till excempel PATI - palvelu korvaa tilan.

PATI - palvelu korvaa tilan

Undersökningar av arbetsmiljön

Vi deltar aktivt i kund- och användarfokuserade samt multidisciplinära forskningsprojekt som gäller arbetsmiljön. I anknytning till vårt kundarbete deltar vi speciellt i att utreda effekten av operativa förändringar samt av data- och kommunikationsteknologin på organisationens verksamhetssätt och arbetsmiljö- och lokallösningar.