Siirry sisältöön

Hälsosamma och säkra lokaler

Främjandet av hälsosamma inomhusförhållanden i kundernas lokaler är en kontinuerlig verksamhet hos oss. Arbetet utförs allt starkare i en förebyggande anda vid byggnadsprojekt och då fastigheterna används.

Vårt mål är att kvaliteten på inomhusluften ska vara en central faktor som styr ledning och tillsyn av byggnadsprojekt och driften av fastigheter.

Satsningar på inomhusförhållanden

I Senatfastigheter pågår ett förebyggande verksamhetsprogram för inomhusförhållanden. Med programmet utarbetas nödvändiga anvisningar, verktyg och rutiner för att genomföra förebyggande verksamhet inom olika delområden, såväl inom lösnings- som byggherre- och driftprocesser. Med den förebyggande verksamheten för inomhusförhållanden kan man minska på de kostnader som problem med inomhusförhållanden förorsakar, öka på användarnöjdheten i Senatfastigheter och öka arbetsproduktiviteten bland våra hyresgäster.

Målet är nolltolerans med fukt- och mögelproblem i byggnader. I samarbete med Arbetshälsoinstitutet har vi utvecklat ett systematiskt koncept för att sköta inomhusärenden.

Vårt mål för att behärska inomhusluften

- Bekämpa uppkomsten av nya fuktskador i ny- och renoveringsbyggen.

- Minska systematiskt på sanitära olägenheter och ekonomiska förluster.

- Förenhetliga rutinerna för att identifiera miljöproblem inomhus och för att bedöma renoveringsbehovet.