Gå till innehållet
Valtioneuvoston kanslia

Samhällsansvaret styr allt vi gör

Vår verksamhet och vårt beslutsfattande bygger helt och hållet på samhällsansvar. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter – byggnadernas kulturella värde inte att förglömma.

Visionen om samhällsansvar

Inom vår bransch är vi en föregångare inom samhällsansvar, som erbjuder sina kunder arbetsmiljöer som beaktar statens totala intresse och vars affärsverksamhet är energi- och materialeffektivt samt ekonomiskt ansvarsfullt.

Som grund för ansvars- och miljöarbetet använder Senatfastigheter det certifierade miljöledningssystemet ISO 14001, som har utvidgats till att också omfatta aspekter som gäller ekonomiskt och socialt ansvar.

Prioriteringar inom ansvaret

Inom prioriteringarna för Senatfastigheters ansvar beaktas på ett övergripande sätt aspekter på miljöansvar samt socialt och ekonomiskt ansvar. Inom fastighets- och byggbranschen betonas särskilt miljöaspekter, av vilka de viktigaste är att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten.

Läs mer om våra prioriteringar inom samhällsansvar
Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Ledning av samhällsansvaret

Samhällsansvars- och miljöaspekter beaktas vid planeringen av affärsstrategin och i de årliga verksamhetsplanerna. Varje arbetstagare ansvarar för sin del för att verksamheten följer överenskomna tillvägagångssätt och att ansvaret beaktas i all verksamhet. Funktionen Försvarsfastigheters miljötjänster tillhandahåller omfattande miljötjänster för hela koncernen.

Samhällsansvarsdirektör, Timo Kanerva

Rapportering om samhällsansvaret

Vår värdegrund skapar en grund för vår verksamhet och vårt beslutsfattande. Vår affärsverksamhet baserar sig till alla delar på samhällsansvaret: vi bär vårt ansvar för en hållbar utveckling genom att beakta såväl ekonomiska, sociala som miljörelaterade aspekter, utan att glömma bort byggnaders kulturella värde.

Vi rapporterar om våra ärenden som gäller samhällsansvar årligen på ett omfattande sätt i våra nätpublikationer.

Rapporter om samhällsansvar
Ge feedback