Gå till innehållet

Upphandling och fakturering

Försvarsfastigheter behandlar inköpsfakturor elektroniskt och vi satsar aktivt på att öka antalet fakturor som är e-fakturor. Vi uppmuntrar våra samarbetspartner att övergå till e-fakturering. Vi använder Senatfastigheters elektroniska system Handia för hantering av fakturor och beställningar. Fakturan ska göras i enlighet med vår faktureringsanvisning. Faktureringsanvisningen innehåller vår e-faktureringsadress.

Materialbank

Till vår offentliga materialbank behöver du inga koder. I materialbanken hittar du grafiska anvisningar, layoutmaterial, modeller, logotyper och fotografier. Bilderna är avsedda för kommunikation – för representanter för medierna, våra samarbetspartner och våra kunder. Om du inte hittar det du behöver, kan du begära mer information av Katri Tulander, enheten för marknadsföring och kommunikation.
Ge feedback