Gå till innehållet

Lue lisää kohteesta Upphandling och fakturering

Försvarsfastigheter behandlar inköpsfakturor elektroniskt och vi satsar aktivt på att öka antalet fakturor som är e-fakturor. Vi uppmuntrar våra samarbetspartner att övergå till e-fakturering. Vi använder Senatfastigheters elektroniska system Handia för hantering av fakturor och beställningar. Fakturan ska göras i enlighet med vår faktureringsanvisning. Faktureringsanvisningen innehåller vår e-faktureringsadress.

Lue lisää kohteesta Respons

Din respons är viktig för oss. Med denna responsblankett kan du ge oss respons.