Experter - Senaatti

Utveckling av arbetsmiljölösning

Reetta Ripatti-Jokela, enhetschef för arbetsmiljö

Jag har i tiderna haft turen – nästan av en slump – att få chansen att börja som en av pionjärerna inom arbetsmiljöutveckling i Finland. Jag har samlat erfarenhet och insikt om hur arbetsmiljöer utvecklas redan i ett par årtionden, och därför tror jag att en bred totalbild om arbetsmiljötänkande och utvecklingstrender är mina starka sidor. Jag har sett arbetsmiljötänkandet utvecklas från rumsplanering till ett tvärvetenskapligt expertisområde och förståelsen fördjupas om arbetsmiljöernas strategiska möjligheter vid ledning av organisationer.

Läs mer

Pertti Siekkinen, specialist, ändringsledning

Min uppgift är att verka i samarbete med våra kunders ledning och personal. Arbetsmiljön indelas i en fysisk, virtuell och social del. Det är en helhet där man inte för mycket kan understryka behovet av att utveckla digitala lösningar och sätt att arbeta vid ändringar i lokaliteten. Mitt mål är att i samarbete med kunden skapa morgondagens arbetsmiljö, där man trivs och presterar.

Läs mer

Kulturmärkta byggnader

Selja Flink, byggprojektchef

Gamla hus fascinerade mig redan som barn. Därför har jag under hela min karriär som arkitekt sysslat med historiska byggnader på ett eller annat sätt. Under de senaste tio åren har jag specialiserat mig på en kombination som är relativt sällsynt i Finland, nämligen restaurering och byggande. I renoveringsprojekt vill jag behandla historiska byggnader med respekt. Tillgänglighet blev en allt viktigare fråga när jag ansvarade för slott och museer. Alla måste ha möjlighet att besöka objekt som sköts med skattepengar.

Läs mer

Underhåll

Esa Halmetoja, specialist, digitalisering av underhåll

Jag beskriver mig ofta som en ”tvättäkta elektriker”. Jag inledde min karriär som elinstallatör på husbyggen som 18-åring. Efter många olika arbetsgivare och flera påbyggnadsexamina är jag nu specialist hos Senatfastigheter på enheten fastighets- och underhållstjänster. Min specialbransch är digitalisering av fastigheters underhåll. Till min natur är jag utöver beslutsam även nyfiken och också i arbetslivet gör jag gärna resor till ”det okända på andra sidan”. I min nuvarande befattning finns det mycket att undersöka och prova på, men utmaningar är min passion och att lyckas lösa ett problem är min bästa belöning.

Läs mer

Pasi Pipatti, Expert på inomhusförhållanden och energifrågor

När den som använder våra lokaler är nöjd har Senatfastigheter lyckats. Mitt arbete går ut på att hålla våra byggnader i bra skick, se till att förhållandena inomhus är högklassiga och att miljökonsekvenserna minimeras. Vi har verkligen lyckats när ett av våra utvecklingsprojekt blir en ny riksomfattande operativ modell. Ett exempel på detta är uppföljningssystemet för inomhusförhållanden som vi redan infört i 80 objekt.

Läs mer

Inomhusförhållanden

Anne Korpi, specialist, inomhusförhållanden

Inomhusförhållandena på arbetsplatsen är sannolikt i skick om man inte fäster uppmärksamhet vid dem. De som använder våra lokaler rapporterade dock att det var kallt på vintern, att ventilationen orsakade drag och att inomhusluften var unken. I mitt arbete utvecklar jag rutiner och åtgärder som säkerställer inomhusluftens kvalitet och inomhusförhållandena på statens arbetsplatser så att våra kunders arbetsmiljöer är trivsamma och hälsosamma. I praktiken innebär detta att jag bland annat utarbetar anvisningar, mallar och riktlinjer inklusive motiveringar.

Läs mer